Egészséges ország

Az egészségügy középpontjában mostantól a betegek állnak.

A magyar egészségügyi rendszert az utóbbi évek kivéreztették: hiányzik belőle minden, ami a modern gyógyításhoz szükséges. Nincs pénz, kevés az orvos és az ápoló. A túlbürokratizált rendszer nem a betegek érdekeit tartja szem előtt. A Momentum meggyógyítja ezt a rendszert, mert tudjuk: egy egészséges ország többre viszi.

Őszintén szembenézünk a jelenlegi helyzettel, a bonyolult problémára összetett válaszokat adunk. A gyógyulást könnyebben elérhetővé tesszük: a betegekhez visszük a segítséget, és elérjük, hogy a kórház helyett mindenki több időt tölthessen a szerettei között. Bevisszük a magyar egészségügyet a huszonegyedik századba, hogy papírmunka miatt senkinek ne késsen az ellátása. Komoly megelőzési stratégiát dolgozunk ki, hogy eleve sokkal kevesebb ember jusson kórházba.

Mit tesz egy egészséges országért a Momentum? Például:
 1. Felszámoljuk a hálapénzt, jelentősen növeljük az orvosok és az ápolók keresetét.
 2. Csökkentjük az orvosok adminisztratív terheit, hogy a betegek ellátására koncentrálhassanak.
 3. Digitális forradalmat hozunk az egészségügyben, telemedicinával, az orvosok és intézmények összekapcsolásával.
 4. Újraépítjük az alapellátást és helyben elérhetővé tesszük a szakorvosi ellátásokat csoportpraxisok segítségével.
 5. Szabadnapot adunk a szűrővizsgálatokhoz, a részvételt pedig pénzzel is ösztönözzük.
 6. Vény nélkül is elérhetővé tesszük a sürgősségi fogamzásgátlást.
 7. Csak akkor kell majd befeküdni a kórházba, ha tényleg muszáj: emeljük az egynapos sebészeti beavatkozások arányát.
 8. A betegek érdekeinek védelmében betegbiztonsági igazgatót nevezünk ki minden kórházban.
 9. Modernizáljuk a mentőautókat és a mentési rendszert.
 10. Lehetővé tesszük, hogy az állam magánellátóktól is vásároljon szolgáltatásokat.
1.

A gyógyulás elérhető

Az egészségügyet úgy alakítjuk át, hogy a korszerű, emberközpontú ellátás földrajzi helytől, vagyoni helyzettől és életkortól függetlenül mindenki számára elérhető legyen.

Ennek érdekében megerősítjük a háziorvosi rendszert, bevezetjük a csoportpraxisokat, fejlesztjük az egynapos sebészetek és a sürgősségi ellátás rendszerét. A rendszerszintű átalakítások mellett elengedhetetlen a mind az ápolók, mind az orvosok szintjén megvalósuló emberi erőforrási krízis feloldása. Tudjuk, hogy az egészségügyi irányítás legtöbb szintjén a központosítás nem hatékony megoldás: a módszertani, egészségpolitikai és szakmai protokollok kidolgozását követően az ellátás szervezése terén jóval nagyobb hangsúlyt fektetünk az adott környezet speciális adottságait figyelembe vevő, helyi megoldásokat előnyben részesítő, regionális döntéshozatalra.

Háziorvosok „kapuőr” funkciójának megerősítése és elérhető fogászati ellátás

Az új egészségügy alapja a megújított, a kor elvárásainak megfelelő háziorvosi rendszer, ahol az alapellátás fontos szerepet kap mind a megelőzésben, mind az ellátásban. A kibővített felelősségi körhöz, megnövelt kompetenciához megfelelő technológiai és pénzügyi feltételeket kell biztosítani. Az egészségügy alapszintjének fejlesztése mindenki számára elérhetővé teszi a minőségi kezeléseket és képes tehermentesíteni a kórházakat, segít kialakítani a jól differenciált, költséghatékonyan működő ellátási szinteket. A cél egyszerre javítani a magyarok életminőségét és csökkenteni a feleslegesen kórházban töltött időt.

 • Járásonkénti csoportpraxisok létrehozása
 • Csoportpraxisok eszközparkjának és szakmai kompetenciájának növelése
 • Egynapos sebészeti rendszer
 • Továbbutalások csökkentése pénzügyi ösztönzőkkel
 • Fogorvosi ellátás finanszírozásának reformja
Az alapellátás reformja

Az egészségügyi ellátás túlterheltségének csökkentése és a költséghatékony ellátásformák fejlesztése alapkövetelmény egy jól működő rendszerben – a mentőcsomagokkal operáló állami beavatkozások helyett mindent az alapoktól gondolnánk újra. Az ellátás alsóbb szintjeinek kompetenciáját a csoportpraxisok létrehozásával növelnénk. Ezek az orvos- és szakdolgozói közösségek több terület szakembereit csoportosítanák egy helyre, egyfajta „kiskórházként” működnének. Magát a háziorvosi pályát is vonzóbbá tesszük a finanszírozási struktúra újratervezésével, amelynek keretében regionálisan meghatározott területi szorzókkal ösztönözzük az orvosokat és egészségügyi dolgozókat a betöltetlen praxisokba vándorlásra.

Korszerű eszközökkel a korszerű egészségügyért

A megfelelő pénzügyi feltételek mellett szükség van a modern technológiai feltételek biztosítására is. A csoportpraxisoknak a kor igényeinek megfelelő eszközparkot biztosítanánk, ezzel lehetővé válna a kibővült feladatkörök gyorsabb, hatékonyabb elvégzése, és így több feladatot lehetne lokálisan megoldani. Nagy hangsúlyt fektetnénk a helyi prevenciós programok szervezésére is, hogy a megelőzés ne csak hosszú utazások árán legyen elérhető.

Hosszadalmas kórházi benntartózkodás helyett egynapos sebészet

Egy korszerű egészségügyben számos olyan terápia lenne elvégezhető egynapos sebészeti beavatkozás keretei között, amelyek jelenleg feleslegesen hosszú kórházi benntartózkodást igényelnek. A betegek életminőség-színvonalának és komfortérzetének növelése céljából kibővítjük az egynapos sebészeti ellátások körét, a komplexebb esetek gondozását pedig a nagyobb központoknál hagyjuk. A teljesítmény-volumen korlát alóli mentességet kiterjesztjük a járóbeteg-szakellátás keretében végzett egynapos ellátásokra is, lehetőséget adva ezzel a költséghatékonyabb kezelési forma elterjedésének.

Helyben elérhető kezelések

Beépített ösztönzőkkel csökkentjük a továbbutalások számát. Az ellátás súlypontját a regionális szintre helyezzük, könnyebbé, gördülékenyebbé téve ezzel a betegeknek a gyógyulás folyamatát. A háziorvosokat folyamatos továbbképzésekkel segítjük a kezelési protokollok megismerésében.

Fogászati alapellátók pénzügyi stabilizálása

A fogászati alapellátás reformja évek óta várat magára, a jelenlegi finanszírozási rendszerben a rendelők a havi működéshez szükséges minimumköltségeket is nehezen tudják kitermelni. A probléma megoldása érdekében naprakésszé tesszük az ellátások után járó térítések összegét és az új terápiás módoknak megfelelően frissítjük a támogatások körét.

Telemedicina és digitális egészségügy az alapellátásban

A háziorvosi rendszer megerősítésének egyik eszköze a megújuló digitális eszközpark megfelelő és jelenleginél kiterjedtebb használata. Ezek az eszközök jelentősen növelhetik a rendszer hatékonyságát és javíthatják az ellátás elérhetőségét az ország minden részén. A diagnosztikai eszközpark fejlesztése tehermentesíti az orvosokat és több felelősséget ad az asszisztensek és a védőnők kezébe.

 • Digitális eszközök kiterjedt használata az alapellátásban
 • Korszerű informatikai rendszer, járási szintű kiértékelések
 • Adatok digitális tárolásának és megosztásának lehetővé tétele
Újragondolt munkafolyamatok az alapellátás szintjén

Nagyobb feladatkört kapnak a védőnők és az asszisztensek, ehhez biztosítjuk a megfelelő továbbképzési hátteret. Kiterjesztjük a feladatkörüket az alacsony költségből beszerezhető, könnyen kezelhető digitális vérnyomás- és vércukormérő eszközök, valamint más biometriai paraméterek mérésére szolgáló készülékek kezelésére, így tehermentesítjük az ellátás magasabb szintjeit. Az orvosok feladata lenne az eredmények kiértékelése és a további terápiás lépések megtervezése.

Korszerű számítógépes hálózat, lerövidült kezelési idő

Az informatikai hálózatok korszerűsítésével megkönnyítjük a betegadatok áramlását, amit így egyszerűbben és gördülékenyebben elemezhetnek ki a járási háziorvosok. Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy a nem orvosi szakszemélyzettől – vagy akár magától a betegtől – érkező egészségügyi adatok könnyen jussanak el a kezelőorvoshoz.

Belépés a 21. századba
Vércukormérés otthon

A cukorbetegek vércukorszintjének rendszeres ellenőrzése nagyban javíthat a betegek életminőségén. Ehhez szükség van folyamatos otthoni ellenőrzésre is, az időnkénti háziorvosi vizitek nem elegendőek. A Glooko® az otthoni vércukormérés eredményeit képes azonnal egy online felületre juttatni, amit a beteg kezelőorvosa lekérdezhet egy mobilos alkalmazáson keresztül. Az otthoni mérési adatokat egy több száz kilométerrel messzebb levő kórházakban is valós időben tudják ellenőrizni.

Rövidebb betegút, gyorsabb diagnózis

A digitális adattárolás és továbbítás elősegítésével meggyorsítanánk a betegek egészségügyi adatainak ellátóhelyek közti áramlását, kiiktatva a sokszor teljesen felesleg és hosszadalmas betegutakat. Az adatok digitális tárolása és megosztása által folyamatosan követhetővé válik a betegek állapota, ami támogatja a megelőző és gyógyító munkát.

Belépés a 21. századba
Otthon regisztrált EKG

A telemedicina közelebb hozza az orvosokat a páciensekhez. Az AliveCor Kardia Pro® eszközével az otthon regisztrált EKG azonnal eljut a kezelőorvoshoz, segítségével a szívritmuszavarokat (például az igen gyakori pitvarfibrillációt) időben lehet észlelni, ami nagyban megkönnyíti a kezelést. A hazai példák közül érdemes kiemelni a WIWE® eszközt, ami az EKG regisztrálás mellett véroxigénszintet is mér, valamint lépésszámlálóként is használható.

Csoportpraxisok létrehozásának támogatása

Olyan csoportpraxisokat hozunk létre és támogatunk pénzügyileg, amelyek járási szinten, több szakterületet integrálva tudnak minőségi ellátást nyújtani. A csoportpraxisok megreformálják a helyi ellátást: több szakembert tesznek regionálisan elérhetővé és ezzel kibővítik a helyben elvégezhető beavatkozások körét. Ezzel az ország jelenleg elhanyagolt, leginkább rászoruló területein is lehetővé tesszük a színvonalas alapellátáshoz való hozzáférést. A megfelelő jogi és financiális háttér, valamint a szükséges eszközpark biztosítása után a praxisokat beépített ösztönzőkkel tesszük érdekeltté a helyi problémamegoldásban.

 • Eredmények folyamatos online követése
 • Orvosközösségek bevonásával megválasztott praxismenedzserek
 • Nagyobb arányú részvétel biztosítása az alapellátásban az egészségügyi szakdolgozóknak
Komplex nullkilométeres ellátás

Az alapellátás színvonalának fejlesztését csoportpraxisok létrehozásával képzeljük el, ami több szakterület orvosait integrálná egy egységbe. Megfelelő tárgyi és anyagi feltételek biztosításával a csoportpraxisok hatékony, komplex, de helyi betegellátást tennének lehetővé.

Kényszer helyett ösztönzés

A jelenlegi egészségügyi rendszer kényszert előnyben részesítő politikájával szemben magukat az alapellátókat tesszük érdekeltté a problémák helyi megoldásában, a betegkezelési folyamatok minél kiterjedtebb lokális lebonyolításában. A csoportpraxisok képzett szakembergárdája növelné a betegek helyi ellátásba vetett bizalmát, a kiterjedtebb helyi ellátás megszervezése pedig komoly költségvetési megtakarításokat hozhatna a járó- és fekvőbeteg-ellátás terheinek csökkentése által. Az orvosok számára vonzóvá tesszük az áttérést a csoportpraxisokra a pályázati és financiális ösztönző rendszer átalakításával, ami segít a megnövekedett hatékonyságból eredő nyereséget visszajuttatni a praxisnak.

Helyi példa
Alapellátás-fejlesztési program

A Svájci Hozzájárulás keretében megvalósult, 2012-ben négy régió részvételével kezdődött Alapellátás-Fejlesztési Modellprogram a Momentum által tervezett csoportpraxisokhoz nagyon hasonlító rendszerben szervezett át háziorvosi praxisokat. A programnak nagyon sok tanulsága van: javult a hozzáférés, a lakosság tudatosabban odafigyelt az egészségére, csökkent a továbbutalások száma, az intézmények képesek voltak valóban a betegre koncentráni. A Momentum kitűzütt célja, hogy a rendszert továbbfejlesztve még több szakembert integráljon csoportpraxisokba, valamint a digitálizáció fejlesztésével vigye még közelebb az egészségügyet a lakóhelyekhez.

Irányítás és szervezés helyben

A csoportpraxisok irányítását az orvosok részvételével megválasztott praxismenedzserre bíznánk, aki az adott ellátó feladatait koordinálná, vezetné a gazdálkodást és felelős lenne az orvosok által termelt költségek ellenőrzéséért is. Külön figyelmet fordítanánk a praxisok egy orvosra eső költségeinek kiértékelésére. Az indokolt továbbutalások és a sikeres helyben végzett ellátások egészség-nyeresége csökkentené a számított költségeket. A korrekt adatgyűjtés után megfelelő visszacsatolási mechanizmusokkal és beépített ösztönzőkkel szorgalmaznánk a problémák helyi szintű kezelését.

Családban gondolkodunk

A csoportpraxis az egészségügyi dolgozók kis családja, ahol az orvosok mellett gyógytornászok, szakápolók, dietetikusok és egyéb szakdolgozók is tevékenykednek, akik segítő munkájukkal tovább bővítenék a helyben végezhető ellátások körét.

Járóbeteg-ellátás és egynapos sebészeti kapacitások fejlesztése

Magyarországon jelenleg túl sok invazív műtéti beavatkozás történik és a betegek lassan jutnak el a megfelelő kezelési szintekre. Rosszak a pénzügyi ösztönzők és hiányzik az egynapos sebészethez, valamint a betegigényeket kielégítő járóbeteg-ellátáshoz szükséges infrastuktúra. Célunk, hogy a műtétek 40%-a egynapos sebészeti beavatkozás legyen. Ezzel egyszerre takarít meg forrást az állam, nyer időt a beteg, valamint lehetővé válik a sebészeti szakmákban elterjedt, a műtétek szervezését nagyon károsan érintő hálapénz radikális visszaszorítása.

 • Infrastruktúra fejlesztése
 • Egynapos beavatkozások pénzügyi ösztönzése
 • Alapellátásban is eléthető műtéti beavatkozások
 • A járóbeteg-ellátás kapacitásainak bővítése
Gyógyítás és gyógyulás gyorsan, egyszerűen

A jelenlegi túlbonyolított betegutak és sokszor túlzott mértékben invazív beavatkozások helyett a súlypontot az egynapos sebészeti ellátásokra tennénk át. A költséghatékonyabb, gyorsabb gyógyulást lehetővé tévő egynapos ellátási forma komplex infrastrukturális átalakítást és az ösztönzőrendszer átgondolását igényli. Az elmúlt években a finanszírozási ösztönzők területén pozitív irányú változások történtek, de ezeket nem követte megfelelő mértékű fejlesztés a minimum-feltételek teljesüléséhez. A betegek értékteremtő-képességét hamarabb helyreállító beavatkozási forma arányát a 40%-os szintig szeretnénk emelni, összhangban a nyugat-európai gyakorlattal.

Magyarországon a szürkehályog műtétek mindössze 37 százalékát végzik ambulánsan, egynapos sebészet keretein belül az OECD Health at Glance 2015 felmérése alapján, ami az egyik legalacsonyabb az OECD-országok közül.
Magyarországon a szürkehályog műtétek mindössze 37 százalékát végzik ambulánsan, egynapos sebészet keretein belül az OECD Health at Glance 2015 felmérése alapján, ami az egyik legalacsonyabb az OECD-országok közül.
Helyben gondolkodunk

A könnyebben elvégezhető, intenzív osztályos hátteret nem igénylő beavatkozások helyi elvégzését részesítjük előnyben, meggyorsítva ezzel a gyógyulás és a munkába való visszatérés folyamatát. A járóbeteg-ellátás és az ehhez kapcsolódó diagnosztikai háttér korszerűsítését elvégezzük, a kapacitásokat bővítjük. A teljesítmény-volumen korlát alóli mentességet kiterjesztjük a járóbeteg szakellátás keretében végzett egynapos ellátásokra is, lehetőséget adva ezzel a költséghatékonyabb kezelési forma elterjedésének.

Gyógyszerpolitika és gyógyszerészek kompetenciáinak bővítése

Magyarországon évről évre csökken a nettó állami gyógyszerközkiadások mértéke. A magyar háztartások gyógyszerkiadásai régiós szinten igen magasak, ami hónapról hónapra nagy tehervállalást jelent a családoknak. Ennek megváltoztatása érdekében megreformáljuk a gyógyszerártámogatás rendszerét és azt folyamatos elemzések segítségével tartjuk karban. Mindezek mellett a gyógyszerészi szakmának is új feladatokat szánunk. Bevezetjük az emelt szintű gyógyszerészi szolgáltatást, melynek előnye, hogy széles körben rendelkezésre áll a betegek számára és növeli a helyi ellátási formák hatékonyságát. A közforgalmú gyógyszertárakban összetett gondozási, tanácsadási és prevenciós szolgáltatásokkal (például dohányzásról való leszoktatás, szűrővizsgálatok végzése), a kórházakban és a praxisközösségek kötelékében gyógyszeranamnézis felvételével, önálló vagy ismételt gyógyszerfelírással, terápiás tanácsadással léphetnek be a gyógyszerészek az ellátás folyamatába, ezzel is segítve az orvosok munkáját. A szerepvállalásuk több gyógyítási szintre való kiterjesztése nagyban segítené a hatékonyságot, a terhek megosztása pedig javítaná annak minőségét, biztonságát, összességében pedig megerősítené az alapellátást.

 • Közforgalmú gyógyszertárak szolgáltatási körének bővítése
 • Gyógyszerészeknek ismételt vagy önálló gyógyszerfelírási jogosultság biztosítása
 • A klinikai gyógyszerészek integrálása a csoportpraxisokba és fekvőbeteg osztályokra
 • A klinikai gyógyszerészi szolgálat elérhetővé tétele az ápolási intézményekben és otthon is
Új kihívások, hatékonyabb betegkezelés

A gyógyszerészi szakma feladatainak bővítése racionálisabb betegellátást és észszerűbb teherelosztást hoz. A gyógyszertárak megelőzési és gondozási feladatokba való bevonása növelheti a betegegyüttműködést és megkönnyítheti az egészségügy felsőbb szintjeinek munkáját. Komplex programokkal bővítenénk a gyógyszertárak szolgáltatási körét (dohányzásról való leszoktatás program, felelősségteljes gyógyszerhasználat oktatása, gyógyszerterápiás tanácsadás, prevenciós és szűrőtevékenységek), melyek a betegek számára könnyen, helyben elérhetőek.

Csapatban könnyebb

A gyógyszerészeket integráljuk a csoportpraxisokba és a fekvőbeteg-osztályokra, ami a betegellátás hatékonyságának és minőségének növelését segíti elő a szakmák közötti együttműködés eredményeként.

Helyi példa
Gyógyszerész munkakörök

Magyarországon az utóbbi években pozitív változás indult meg a klinikai- és kórházi gyógyszerészi szektoron belül. Több kórházban jó példaként lehet említeni az osztályos klinikai gyógyszerészi munkakörök kialakítását, amivel multidiszciplináris szintre emelkedett a gyógyító munka. A szakma szükségszerű fiatalítását, bővítését segítette állami oldalról többek között a rezidensi (Than Károly Ösztöndíj) és fiatal szakgyógyszerészi támogatási program, majd a 2016. szeptemberi béremelés.

Segítség otthon, segítség a mindennapokban

A klinikai gyógyszerészi szolgálatot elérhetővé tennénk az ápolási intézményekben is, valamint korszerű információs technológiák segítségével a betegek otthonával is összekötnénk azt. A cél egy mindenki számára könnyen elérhető, ütőképes, a kor elvárásainak megfelelő emelt szintű gyógyszerészi ellátást nyújtó szolgálat megteremtése.

Hazahozott tudás
Gyógyszerészek a rendelőben

Az Egyesült Királyságban az NHS General Practice Forward View program keretében klinikai gyógyszerészek a háziorvosi praxisok részeként dolgoznak a betegekkel való közvetlen konzultáció, gyógyszerfelírás és gondozás céljából. Ez magában foglalja a terápiás tanácsadást a krónikus állapotok kezelésében, a gyógyszerszedés racionalizálását, valamint egészségügyi szűréseket és ellenőrzéseket. A klinikai gyógyszerészek szerepe javítja az ellátásminőséget és a betegbiztonságot. A program előnyei közé tartozik a praxisok kapacitásának növelése, valamint a jobb tehermegosztás, aminek révén az orvosok több időt fordíthatnak a betegek diagnosztizálására és kezelésére.

Gyógyszert a gyógyszerésztől

A megfelelő képzési háttér kidolgozásával megteremtenénk a gyógyszerészeknek a lehetőséget az önálló, valamint az ismételt gyógyszerfelírásra, mely a tehermegosztás révén lehetőséget ad a praxisok kapacitásának növelésére.

Csökkentjük a családok gyógyszerkiadásait

Racionalizáljuk a gyógyszertámogatások jelenlegi rendszerét, és új, gazdaságpolitikai elemzésekkel megtámogatott finanszírozási rendszert dolgozunk ki.

Sürgősségi ellátás fejlesztése

A hatékonyan és fenntarthatóan működő sürgősségi és mentési szisztéma kulcsfontosságú egy korszerű egészségügyi rendszerben, a betegellátás egyik legfontosabb bástyáját képezi. A humánerőforrás-hiány problémáját a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek életminőségének javításával, valamint a pálya vonzóbbá tételével lehet elérni. A háziorvosi ügyeleti rendszer, a mentőszolgálat és a sürgősségi osztályok összehangolt működése jobb betegellátást tesz lehetővé. Ehhez szükséges az ezt biztosító szakmai irányelvek, egyértelmű besorolási kritériumok, valamint egy mindent átfogó operációs rendszer kidolgozása. A cél, hogy minden beteg a megfelelő ellátási szintre kerüljön, felesleges, rengeteg adminisztrációt és időt igénylő körök nélkül.

 • Bérfejlesztés a mentési rendszerben
 • Operációs rendszer fejlesztése a téves riasztások kiszűrésére
 • Mentőkövető alkalmazás
 • Több triage-nővér képzése és alkalmazása
 • Mentőkocsik eszközparkjának korszerűsítése
 • Betegszállítás feladatkörének átcsoportosítása az OMSZ-tól a magánszolgáltatókhoz
 • Alapfokú egészségügyismereti oktatás bevezetése a középiskolákban
Az alapoktól felfelé

A mentőszakma vonzóbbá tétele és életminőségének javítása segíthet a jelenlegi humánerőforrás-hiány leküzdésében. Ennek érdekében béremelést hajtunk végre a szakmában, megvalósítva a korábban már beígért, de végül elvetett 60%-os bérfejlesztést.

Megreformált betegirányítás és betegkövetés

A mentőirányítás rendszerét új operációs rendszer fejlesztésével reformáljuk meg, ami csökkentené a téves riasztásokat, a helytelen irányítást és az irracionálisan hosszú betegutakat. Mobil eszközökről használható applikációt fejlesztünk ki, amin a hozzátartozók is követhetik a mentőautó útját és láthatják, melyik kórházhoz történt a sérült szállítása.

A betegallokáció fejlesztése

A sürgősségi osztályokon több triage-nővér foglalkoztatását tervezzük, a megfelelő képzési feltételeket kidolgozzuk. Az oxyológia szakvizsgát bizonyos szakok mellé könnyebben megszerezhetővé tesszük, valamint kiterjesztenénk a sürgősségi képzésüket teljesítő rezidensek részvételét is az ellátásban.

Mentés és szállítás észszerűen, átgondoltan

A betegszállításokat a magánszolgáltatókhoz csoportosítanánk át, segítve ezzel az OMSZ mentési feladtkörének hatékony végzését. A mentők eszközparkjának korszerűsítésével jobb elsővonalbeli kezeléseket biztosítanánk, javítva ezzel a betegek gyógyulási esélyeit, összességében pedig meggyorsítva magát a gyógyulás folyamatát.

Segítségnyújtás minden helyzetben

Az alapfokú elsősegélynyújtási és egészségügyi ismereteket a középiskolai tananyag részévé tesszük, hogy mindenki tudja, hogyan segíthet egy balesetnél.

2.

A gyógyulás korszerű

Magyarországon jelenleg számos esetben jóval kevésbé korszerű műtéti beavatkozásban részesülnek a betegek, mint egy határral arrébb.

Célunk az, hogy a betegeknek ugyanannyi lehetőségük legyen a betegségükből való teljes felépülésre, életminőségüknek maximális megőrzésére, mint a világon bárhol. Az emberséges bánásmód, a betegközpontú szemlélet és a tekitélyelvű orvosmodell magunk mögött hagyása alapkövetelmény, amit szintén kiemelt célként kezelünk.

Intézménymenedzsment professzionalizálása

Az intézménymenedzsment professzionalizálásának célja az ellátott betegek érdekeinek szélesebb körű érvényesítése, az egészségügyi intézményekben dolgozók munkakörülményeinek javítása, valamint az egészségügyi költségvetés hatékonyabb felhasználása. Az új egészségügyben az intézmények vezetőit ugyanolyan elvárások elé állítjuk, mint bármely más állami vagy piaci szervezet vezetőit: elvárjuk tőlük az intézményvezetéshez szükséges szemléletmód elsajátítását és a hosszútávú stratégia megalkotását, teljesítményüket pedig folyamatosan mérjük.

 • Ellenőrizhető, szakmailag releváns indikátorrendszer kifejlesztése
 • Kapacitáshiány esetén szektorsemleges kapacitás vásárlásának lehetősége
 • Az ellátás minőségének mérése
 • Gazdaságilag képzett kórházigazgatók
 • Az Egészségügyi Minisztérium visszaállítása
A siker záloga a jó vezetés

Az intézményvezetők munkáját rendszeresen monitorozzuk, figyeljük, azokat egymással is összevetjük. Egy korrekt és mérésre alkalmas, szakmailag releváns indikátorrendszert fejlesztünk ki, amibe beleépítjük az egészségügyi eredmények és a pénzügyi teljesítménymutatók mellett a betegvisszajelzéseket is. A finanszírozásban kiemelt fontosságú lesz az ellátás minősége, amelyet a megfelelő adatinfrastuktúra megteremtésével mérni is tudunk majd.

Kapacitásbővítés a szektrosemlegesség elvével

A szektorsemlegesség elve alapján a kapacitáshiányos területeken az államnak lehetősége lenne szabályozott, szerződéses keretek között kapacitást vásárolni magánszolgáltatóktól. A szerződés kötelezné a magánellátót a kezelések elvégzésére, az államot pedig a szerződésben foglalt betegszám biztosítására. A komplex kezelésért fizetett térítési összeg mind állami-, mind magánellátó esetében egyezik, közvetlenül az ellátásért ezen felül nem kérhet pénzt semmilyen ellátó.

Hatékonyság növelése megfelelő feladatmegosztással

Az intézményvezetés feladatkörét külön orvosszakmai, gazdasági és betegbiztonsági vezetés látná el. Ezzel a különválasztással növeljük a hatékonyságot és emberségesebbé tesszük a betegellátást. Az irányítás hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az egészségügyi ágazat kiemelt fontosságát hangsúlyozandó újra az Egészségügyi Minisztériumot tesszük meg az ágazat legfőbb irányítójának.

Képzettebb vezetés

A kórházigazgatók esetében a gazdasági alkalmasságot igazoló diploma megszerzését alapkövetelménynek tekintjük. Intézményvezetési szempontból fontosnak tarjuk a gazdaságpolitikai szemléletmód elsajátítását. Versenyszférához mérhető bérszinttel segítenénk elő a legkompetensebb gazdasági szakemberek egészségügybe áramlását.

Hármas vezetés

A jelenlegi kettős (orvosszakmai és gazdasági) vezetési rendszert kiegészítenénk egy harmadik, betegbiztonsági igazgatóval is. A feladatkörök hatékony ellátása céljából az intézményvezetésen belül kötelezően különválasztjuk a három tevékenységi kört.

Méretgazdaságossági előnyök kihasználása

A betegeket és a pénzügyi forrásokat sokkal hatékonyabban kell elosztani az ellátás különböző szintjei között. A jelenleg működő, nem kellően diverzifikált struktúrát át kell gondolni és a feladatköröket megfelelően körül kell írni: a ritkább, speciális ellátást igénylő betegségek kezelését erre kijelölt, regionális centrumokban képzeljük el, ahol a kezeléshez szükséges eszköz és humánerőforrás-park mellett a megfelelő szakmai gyakorlati lehetőség is rendelkezésre áll.

 • Betegek ellátása a betegségük súlyosságának megfelelő szinten
 • Betegutak letisztázása
 • A kisebb, helyi kórházak átalakítása rehabilitációs, hospice és szociális célokra
Specialista centrumokkal a magasabb szakmai színvonalért

A speciális kezelést igénylő betegségcsoportok kezelését külön erre a feladatra kijelölt szakmai centrumokban képzeljük el, ahol a megfelelő eszközpark és humánerőforrás mellett megfelelő számú eset is biztosítaná a megfelelő gyakorlatot. A centrumokban folyamatos lehetőséget biztosítanánk a továbbképzésekre is. Az intézményrendszer egyes szintjeit (pl. területi és megyei kórház, klinikai centrum) úgy alakítjuk ki, hogy minden szakterületen rendelkezésre álljon az adott kompetenciaszintnek megfelelő szakértelem és infrastruktúra. Az átalakításokhoz megfelelő pénzügyi erőforrásokat és technológiákat rendelünk. Ide tartozik például a megfelelő mennyiségű, folyamatosan rendelkezésre álló mentőhelikopter beszerzése éppúgy, mint a kórházakat hatékonyan összekötő digitális infrastruktúra kiépítése.

A betegutak letisztázása

Racionalizáljuk az egyes ellátási szinteken átívelő betegutakat, hogy lerövidítsük a speciális ellátást igénylők eljutását a megfelelő centrumba. Az ehhez szükséges adminisztratív átalakításokhoz és technológiai fejlesztésekhez megfelelő forrást biztosítunk. A betegek ellátását a betegségük súlyosságának megfelelő szinten oldjuk meg, ahol a megfelelő számú eset ellátása is biztosítja a szükséges gyakorlat és kompetencia megszerzését. Kialakítjuk az alap- és ambuláns-szakellátáson, valamint az egyes ellátási szinteken keresztül vezető betegutakat. Kidolgozzuk az egyes szinteken végzett ellátási profilok protokolljait és a továbbutalást segítő szakmai irányelveket.

Belépés a 21. századba
Betegutak nyomonkövetése

A hazai egészségügy egyik legnagyobb problémája, hogy a betegutak nem letisztázottak, a betegek „elvesznek” a rendszerben. Strukturált adatgyűjtéssel és jó szervezéssel nagyobb beruházások nélkül is elérhető egy jóval hatékonyabb betegmenedzsment. Kiváló példa a Kaposi Mór Oktató Kórházban bevezetett OnkoNetwork rendszer, ami segít megakadályozni a betegek „elkallódását”. A különböző leletek, vizsgálatok mind egy közös felületre kerülnek. A kórházban kezelt daganatos betegeket egy hónapon belül diagnosztizálják, további két héten belül pedig a kezelést is megkezdik.

Az OECD Health at Glance 2015 adatai alapján az EU-n belül Magyarországon a legkevesebb az egy millió lakosra eső CT- és MRI-eszközök száma.
Az OECD Health at Glance 2015 adatai alapján az EU-n belül Magyarországon a legkevesebb az egy millió lakosra eső CT- és MRI-eszközök száma.
A felszabadult helyek észszerű felhasználása

A reallokáció miatt felszabadult helyeknek új funkciót adunk, szem előtt tartva az egészségügy magasabb szintjeinek tehermentesítését. A kevésbé kihasznált osztályokat rehabilitációs, hospice és szociális célokra alakítjuk át.

Modern egészségügy, helyi hagyományok

Az új alapokra helyezett ellátási rendszerben a komplexebb terápiát igénylőket specialista centrumokba juttatjuk, a lábadozást és a gyógyulás speciális ellátást nem igénylő szakaszait viszont helyi centrumokban, a családhoz közel képzeljük el, ezzel ember- és betegközpontúbbá téve az egészségügyet. Ezzel egyszerre tehermentesítjük a magasabb ellátási szintet nyújtó kórházakat és őrizzük meg az egészségügyi ellátás helyi hagyományait, biztosítva, hogy a hosszabb, de kevésbé intenzív ellátást igénylő betegek családjukhoz közel gyógyulhassanak.

A járó- és fekvőbeteg szakellátás finanszírozási rendszerének felülvizsgálata

A Homogén Betegség Csoportok (HBCS) rendszer, amely a kórházi ellátások finanszírozásának alapját képezi, hosszú évek óta nincs megfelelően karbantartva. Az egyes betegségekhez tartozó térítési összegek sokszor nem a tényleges kezelési költségeket fedik le és tele vannak szakmai lobbiérdekeknek megfelelően képződött anomáliákkal. A túl- vagy alulfinanszírozott betegségcsoportok, valamint az ennek folyományaként kialakult, intézményesedett „pontszámtrükközés” káros pénzügyi ösztönzőként működve nagyban nehezíti a színvonalas szakmai ellátást. A visszásságok felszámolása érdekében az alapjaitól kell újratervezeni a HBCS-rendszert, aktualizálni kell a költségszámításokat, hogy az orvosi beavatkozások megfeleljenek a modern kor elvárásainak.

 • A HBCS-súlyszámok és a német pontok korrekciója
 • Teljesítményvolumen-korlát korszerűsítése és korrigálása
 • Célirányosan felhasználható amortizációs alap létrehozása
A járó- és fekvőbeteg ellátás finanszírozásának újratervezése

A HBCS-súlyszámokat és a német pontok rendszerét frissítjük, a költségtervezést szakmai alapokra helyezzük. A kapacitásfinanszírozást a szoros, nagy nyomást jelentő éves keretek helyett több évre előre állapítjuk meg, ezzel is csökkentve a lobbinyomást.

Az EU28-országok közül Magyarországon a harmadik legnagyobb az átlagos kórházi tartózkodás hossza az OECD Health at Glance 2015-ös felmérése alapján.
Az EU28-országok közül Magyarországon a harmadik legnagyobb az átlagos kórházi tartózkodás hossza az OECD Health at Glance 2015-ös felmérése alapján.
Észszerű korlátozások, bővülő lehetőségek

A teljesítményvolumen-korlát (TVK) korrekcióját elvégezzük, ezzel racionalizáljuk és hatékonyabbá tesszük a kapacitások kihasználását. A TVK-mentes eljárások körét a leggyakoribb beavatkozásoknak megfelelően bővítjük, a degresszív rendszert újraszervezzük, hogy ne szakmai lobbitevékenységek, hanem a lakosság reális igényei legyenek a középpontban.

Amortizációs alapok létrehozása

Jelenleg a finanszírozási rendszer nem nyújt fedezetet az eszközök, épületek, helyiségek használatból eredő értékvesztésére. Ennek kiküszöbölésére az amortizációs költségeket is beépítenénk a HBCS-finanszírozásba, a kórházakat pedig amortizáció-alap létrehozására kötelezzük, amelyet intézményi fejlesztésekre, stratégiai beruházásokra használhatnának fel.

Az orvoselvándorlási krízis feloldása, orvosi és szakdolgozói életpályamodell kidolgozása

Az új egészségügy megteremtésének elengedhetetlen feltétele az egészségügyi humánerőforrás-krízis kezelése. Az ápolói és orvosi feladatköröket alapjaiban kell újratervezni, az ápolói feladatkörök bővítésén és az adminisztrátori réteg fejlesztésén keresztül megvalósítható lenne az orvosok leterheltségének csökkentése. A szektorban végrehajtott nagyarányú, évi 10%-os bérnövekedést elérő bérfejlesztés elengedhetetlen eszköz az egészségügyi dolgozók kivándorlásának megállításában.

 • Az ápolók feladatköreinek bővítése, képzésük átalakítása
 • 60%-os béremelés az egészségügyi dolgozók körében
 • Adminisztratív személyzet létszámának növelése, kompetenciáik bővítése
 • Hálapénz megszüntetése
Teherelosztás észszerűen

Az orvosokra eső adminisztratív munka terhét egy megnövelt létszámú adminisztratív személyzetre tennénk át, hogy mindenki a képzettségének megfelelő munkakörre fókuszálhasson. Az ápolói szakma kompetencia-bővítésével racionálisabb feladatmegosztást szeretnénk elérni. A középfokú oktatásban újra bevezetjük az ápolói és szakasszisztensi képzéseket, a tanulókat pedig radikális bérfejlesztéssel és a munkakörülmények jelentős javításával ösztönözzük arra, hogy ezt az ország számára kiemelten fontos szakmát válasszák.

Ágazati bérnövekedés

Az egészségügyi dolgozók körében a kormányzati ciklus végére minimum 60%-os béremelést szeretnénk elérni, ezzel az egészségügyet jövedelmek szempontjából az egyik legversenyképesebb ágazattá tesszük.

Hálapénzmentességgel a tudásért

A hálapénz intézményének felszámolásával tartalmassá és hasznossá tesszük a kezdő orvosok szakgyakorlati idejét, lezárva ezzel a hazai egészségügy „hálapénzutak” mentén szerveződő, a fiatal rezidensek fejlődését jelentősen nehezítő korszakot.

Korszerű orvosi protokollok kidolgozásának és betartásának megkövetelése

Korszerű, következetes, a betegek bizalmát elnyerni képes egészségügyi ellátás nem képzelhető el naprakész protokollok nélkül. A nemzetközi irányelvekkel összhangban megírt szakmai iránymutatások segíthetnek kiegyenlíteni az ellátás színvonalának regionális különbségeit és felszámolhatják a „mi így szoktuk” elvén alapuló gyógyítást.

 • Új, korszerű protokollok kidolgozása
 • A protokollok szakmán belüli elterjesztése és betartása
 • Egészségügyi technológiai értékeléssel, teljesítményértékeléssel és egészséggazdságtani elemzésekkel foglalkozó tudományos intézetek létrehozása
Korszerűen és egységesen

Új szakmai protokollokat dolgozunk ki az egészségügyi ellátás színvonalának növelése érdekében a szakmai kollégiumok és egészségügyi tevékenységet folytató civil szervezetek bevonásával. A kidolgozott protokollok elterjesztését belső ösztönzőkkel, jól megtervezett indikátorrendszerrel és szakmai auditok bevezetésével képzeljük el.

Belépés a 21. századba
Online hozzáférhető szakmai protokollok

Jól átlátható, könnyen hozzáférhető online szakmai protokollok és bevált gyakorlatok érhetőek el a BMJ (British Medical Journal) Best Practice oldalán. A Momentum ehhez hasonló felületeken tenné elérhetővé a legújabb szakmai protokollokat az orvosok számára.

Folyamatos elemzések, megfelelő visszajelzések

Tudományos intézeteket hozunk létre, ahol folyamatos teljesítményértékeléssel, egészségtechnológiai és egészséggazdaságtani elemzésekkel segítjük a rendszerszintű hatékonyság javítását, hogy az erőforrások kihasználása a lehető legnagyobb egészségnyereséget hozza. A protokollok betartását és a valós minimumfeltételek meglétét erre kijelölt szakmai testület ellenőrzi majd.

3.

A gyógyulás a megelőzéssel kezdődik

Az egészségügy Magyarországon jelenleg a beteget kezeli ahelyett, hogy igyekezne mindenkit a lehető legjobb egészségben tartani.

A betegségek megelőzése és az össztársadalmi egészségtudatosság fejlesztése olyan pillérek, amelyek nélkül nem képzelhető el biztos alapokon nyugvó, modern egészségügyi rendszer. Sokkal nagyobb figyelmet kell tehát fordítani a prevenciós programokra, különös tekintettel a legnagyobb társadalmi problémát okozó betegségcsoportokra (pl. diabéteszre, szív-és érrendszeri problémákra, daganatos megbetegedésekre) irányuló célzott, komplex tervek kialakítására.

Könnyen elérhető szűrővizsgálatok

Magyarországon a daganatos halálozás messze az európai átlag felett van, a betegségeket pedig sokszor csak igen késői stádiumban ismerik fel. Ennek ellenére csupán a mammográfiai szűrővizsgálat és a tüdőszűrés érhető el jól szervezett formában. A Momentum célja a prevenciós szemlélet előtérbe helyezése, a társadalom minél nagyobb rétegét lefedő szűrővizsgálatok megszervezése, valamint a szűrőprogramokon való részvétel anyagi ösztönzése.

 • Szűrővizsgálatok körének kiterjesztése
 • Kötelező szabadnap biztosítása a szürővizsgálatokhoz
 • Célzott mobil szűrővizsgálati programok
Egészségtudatosság, korai felismerés

Kiterjesztjük a kötelező szűrővizsgálatok körét, hogy a legnagyobb társadalmi problémát okozó betegségek korai stádiumban kiszűrhetőek legyenek. Megteremtjük a vizsgálatokhoz szükséges infrastruktúrát. Annak érdekében, hogy bővítsük a lakosság ismereteit és növeljük a hozzáférhetőséget, célzott mobil szűrővizsgálati programokat dolgozunk ki.

Belépés a 21. századba
Munkahelyi egészség javítása

Egy magyar startup, a Fitpuli® kifejezetten a munkahelyi egészség javítását tűzte ki célul. Csuklóra rögzíthető karórájuk több egészségügyi paramétert is folyamatosan rögzít, amit mobiltelefonos alkalmazással vizualizálhatunk.

Ösztönzőkkel az egészségért

Azon polgároknak, akik az összes kötelező éves szűrővizsgálaton részt vettek, az adóév végén a befizetett egészségügyi járulék egy százalékát visszatérítjük.

Kötelező szabadnap a vizsgálat idejére

A szűrővizsgálatokon való részvételt kötelező szabadnap biztosításával is ösztönöznénk.

Sportolás orvosi javaslatra - testmozgás elérhetőségének javítása

Magyarországon az elhízás népbetegség, a szív-és érrendszeri kórképek előfordulása pedig jóval gyakoribb az európai átlagnál. A mutatókban jelentős javulást érhetünk el a testmozgási lehetőségek megteremtésével. Ugyan a rizikócsoportoknak az orvosok gyakran javasolják a testmozgást, ennek megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközik a sportolási lehetőségek korlátozottsága miatt. A Momentum új szemléletmóddal szeretné megteremteni az alapot a rászorulók számára elérhető, sportolási lehetőséget biztosító kedvezményeknek.

 • Orvosi rendelvényre felírt testmozgás
 • Sporttevékenységek egészségpénztári elszámolási lehetőségének visszaállítása
 • Háziorvosok és szakdolgozók célzott oktatása
 • Tömegsport programok elérhetővé tétele
Mindenki sportoljon

Folyamatos tájékoztatással hívjuk fel az emberek figyelmét a sportolás fontosságára és a testmozgás egészségjavító hatására. A háziorvosok és szakdolgozók célzott oktatásával segítünk a betegeknek az adott betegség esetében bizonyítottan hatékony, könnyen begyakorolható testmozgásformák elsajátításában.

Sportolás receptre

Azoknál a betegségeknél, ahol a testmozgás bizonyítottan hatékony, az orvosoknak lehetőséget biztosítunk a szabályozott keretek között történő sportolási javaslat írására és kiépítjük a NEAK-kal szerződésre lépő sportlétesítmények rendszerét. Ezeken a helyeken az orvosok által meghatározott időtartamban (pl. heti kétszer egy óra) kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítunk a rendelvénnyel rendelkezőknek.

Egészségpénztári elszámolás

További intézkedésként visszaállítjuk a sporttevékenységek egészségpénztári elszámolásának lehetőségét, ezzel is megkönnyítve a sportolási lehetőségek elérését.

A tömegsport mindenkié

A népszerű tömegsportokat mindenki számára könnyen elérhetővé és megfizethetővé tesszük. A lakóhelyeken elérhető sportolási lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Alkoholstratégia, drogstratégia

Magyarországon a szenvedélybetegek száma mára kritikus szintűre emelkedett. Európán belül hazánkban a legnagyobb az alkoholfogyasztáshoz köthetően bekövetkezett halálozás, a magyarországi alkoholfogyasztás mértéke pedig a világátlag kétszerese. A dizájnerdrogok túlzott fogyasztása sok régióban számít komoly problémának, az állam mégis megnehezíti a drogprevenciós szervezetek működését és nem biztosít kellő forrást az érintettek rehabilitációjára. A Momentum célja az ártalomcsökkentő és megelőző szemléletmód alkalmazásával csökkenteni az alkoholbetegek és a drogfogyasztók számát. Törekvéseink között szerepel a szerhasználat és a használattal járó ártalmak csökkentése, a problémás, visszaélésszerű fogyasztás megelőzése. Fontosnak tartjuk a felelősségre nevelést és a korai felismerést is. Egy kor elvárásainak megfelelő, átlátható prevenciós programmal a lakosság testi-lelki egészségi állapotának komoly javulását érhetjük el.

 • Rehabilitációs intézmények országos lefedettségének növelése
 • Az alkohol reklámozásának szigorúbb szabályozása
 • Szeszes italokra kivetett pluszadó célzott felhasznála
 • Egészségfejlesztési-, drogmegelőzési programok biztosítása
 • Tini drogambulanciák és rehabilitációs otthonok kialakítása
 • Egészségpszichológus alkalmazása a csoportpraxisokban
 • Prevencióban részt vevő szervezetek és intézmények munkájának támogatása
 • A lakosság érzékenyítése, a stigmatizáció és diszkrimináció megszüntetése
 • Felépültdrogfüggők és alkoholisták alkalmazásának ösztönzése
A kulturált, tudatos fogyasztásért

Az alkoholtermékek reklámozását a dohányáruk mintájára szigorítjuk, a szeszes italokra kivetett pluszadóval pedig alkoholbetegek rehabilitációját finanszírozó tőkealapot hozunk létre. A kulturális beágyazódás megváltoztatása céljából széleskörű felvilágosítóprogramokat indítunk.

Segítő szándékú drogprevenció

A jelenlegi kormányzat drogfogyasztókat megbélyegző politikájával szemben a leszokást segítő támogatást helyezzük előtérbe. Külön figyelmet fordítunk a lakosság szemléletmódjának megváltoztatására, hogy a problémás szerhasználókat diszkrimináló hozzáállást megszüntessük. Az egyre fiatalabb szerhasználók rehabilitációja céljából országszerte tini drogambulanciákat és rehabilitációs otthonokat hozunk létre.

Hazahozott tudás
Könnyen hozzáférhető drogrehabilitáció

Az intravénás droghasználókat segítő, a világ számos országában futó alacsonyküszöbű szolgáltatás a Supervised Injection Site (SIS). Az orvosi stáb jelenléte folyamatos, akik a támogató környezet fenntartásával próbálnak segíteni a rászorulókon. Az orvosok, szakápolók és az önkéntesek feladata nem csak a kontrollált szerhasználathoz nyújtott segítség, hanem adott esetben a droghasználók bevonása rehabilitációs programokba és a tűcserék folyamatos biztosítása. A felépült droghasználók sokszor maguk is részt vesznek saját élményű segítőként a leszoktató programokban. A világon több, mint 100 ilyen intézmény működik. A szolgáltatás segít csökkenteni az abúzusszerű szerhasználatot elérést biztosítva a drogfogyasztók nehezen felmérhető közösségéhez. Kényszer alkalmazása nélkül biztosít helyszínt a segítségnyújtáshoz, támogatja az önkéntes leszokást és a tűcseréken keresztül hozzájárul a fertőzések számának csökkentéséhez.

A terápiás szemléletmód fejlesztése

Az alacsony küszöbű beavatkozások (tűcsere program, party service, szubsztitúciós kezelés, ártalomcsökkentő csomagok osztása) széleskörű elérhetőségét biztosítjuk. A szekunder prevenciót ellátó pedagógiai szakszolgálatok, családsegítő és gyermekjóléti központok és civil szervezetek intézményeinek addiktológiai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel ellátását segítjük. Az alapellátás szintjén dolgozó háziorvosoknak továbbképzéseket szervezünk, valamint a csoportpraxisokba egészségpszichológusokat is integrálunk.

Visszatérés a mindennapokba

Pozitív ösztönzőket dolgozunk ki a felépült drog- és alkoholfüggőket alkalmazó munkahelyek számára (pl. adókedvezmények biztosítása az értelmi sérülteket foglalkoztatókhoz hasonlóan). Erősítjük a közösségi foglalkoztatásokat indító szervezetek rendszerét, amivel meggyorsítjuk a reintegrációt a mindennapokba.

Egészségtudatosság, egészségnevelés, családtervezés

A lakosság egészségi állapotának javításában kulcsszerepe van a népegészségügyi beavatkozásoknak: az egészségtudatosságra való nevelés, az egészségmegőrzésre törekvés, az alapvető egészségügyi ismeretek bővítése mind-mind hozzájárulnak a helyes egészségmagatartás kialakulásához. A Momentum a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenkihez közelebb hozná az egészséges életmód filozófiáját és célcsoportoknak megfelelően segítené az egészségtudatosság kialakulását. Célunk továbbá az alternatív gyógyászati tevékenységek megfelelő szabályozási környezetének kialakítása, valamint a tudományosan bizonyított hatékonysággal nem rendelkező gyógyszerek és kezelések határozott elkülönítése a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályai szerint elismert eljárásoktól.

 • Egészségnevelés, mint önálló tantárgy bevezetése
 • Továbbképzés munkahelyi stresszről és a munkahelyi stressz kezelésének módszereiről
 • A közösségi rekreációs aktivitásokban való részvétel növelése
 • Dohányzás megelőzését célzó társadalmi programok
 • Alternatív gyógyászati tevékenységek erősebb szabályozása
 • A fogamzásgátlók bevonása a NEAK-finanszírozott gyógyszerek körébe
 • Sürgősségi fogamzásgátló vény nélkül elérhetővé tétele
Egészségnevelést a közoktatásba

Az egészséges életmód alapjait fiatalkorban kell lefektetni. Ennek érdekében bevezetnénk az egészségnevelést, mint önálló tantárgyat az általános iskolai oktatásba, ahol az alapoktól kezdenénk az ismeretterjesztést: megismertetnénk a fiatalokkal a helyes étkezés alapjait, a pihenés és a testmozgás fontosságát hangsúlyoznánk, valamint egyéb felvilágosító programokat szerveznénk (pl. szexuális úton terjedő betegségekről, fogamzásgátlásról, stb.).

Népnevelő kampányok

Az egészséggel és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő kampányokat indítunk a magyarok egészségtudatosságának növelése céljából. Segítjük a lakosságot a megfelelő tudományos háttérrel rendelkező gyógyszerek és ellátási módok megismerésében. Az alternatív gyógyászat bizonyítatlan hatékonyságú, ezért orvosszakmai csoportok által el nem ismert kezeléseit élesen elkülönítjük a hitelesített eljárásoktól.

Helyi példa
Bevezetés a homeopátiába tárgy törlése

A Semmelweis Egyetem az EASAC ajánlások megjelenését követően többet nem indítja a Bevezetés a Homeopátiába című tantárgyát. Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC) 2017. szeptemberi ajánlása szerint a bizonyítékokon alapuló orvoslást folytató országoknak egyáltalán nem szabad pénzügyileg támogatni a homeopátiás szereket addig, amíg azok hatása nincs tudományosan bizonyítva, valamint a termékek reklámozását is szorosabb kontroll alatt kell tartani.

Oktatással a dohányzásmentes életért

A dohányzás megelőzését célzó és a leszokást közvetlenül segítő szolgáltatásokat alakítunk ki és azokat közvetlenül a betegellátás szintjén promotáljuk a gyógyszertárak és a csoportpraxisok részvételével.

Oltással a fertőző betegségek ellen

A kötelező oltások rendszerét kibővítenénk a HPV-elleni vakcináció ingyenessé és kötelezővé tételével. A választható oltásokat is ingyenessé tennénk, azokat széleskörűen népszerűsítenénk.

Elérhető fogamzásgátlás

A fogamzásgátló tablettákat is bevonjuk az államilag támogatott gyógyszerek körébe, valamint lehetővé tesszük a sürgősségi fogamzásgátlók vény nélküli elérését a gyógyszertárakban, igazodva az Európai Uniós szabályozáshoz. Minden kiváltott fogamzásgátló mellé rendszeresített tájékoztatóanyagokat adunk.

Hazahozott tudás
Olcsó és hozzáférhető fogamzásgátlás

Az EU legtöbb országában recept nélkül hozzáférhetőek a sürgősségi fogamzásgátlók. Magyarországon továbbra is csak recept ellenében lehet ezeket kiadni, ugyanis a Magyar Kormány nem fogadta el az Európai Gyógyszerügynökség 2014-es ajánlását.

Norvégiában 2002-ben a 16-19 éves lányok ingyen kaphattak fogamzásgátlót, aminek hatására drámaian csökkent az abortuszok száma. 2006-ban a hatóságok megváltoztatták a szabályozást és részben térítéskötelessé tették a tablettát, ami után újra emelkedni kezdett az abortuszok száma az említett korcsoportban.

Mentális betegségek kezelése, mentálhigiéné

A mentális egészség éppoly fontos, mint a testi egészség. A mentálhigiénés és mentális egészségügyi rendszer jelenlegi áldatlan állapota megnehezíti a gyógyítást és a gyógyulást egyaránt. Az ágazat rendkívül alulfinanszírozott és sajnos képtelen elérni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. A finanszírozás normalizálása után nagy hangsúlyt fektetnénk az élmény alapú programok és a közösséghez tartozást erősítő intézmények, társadalmi szervezetek támogatására. A mentálhigiénés és pszichoterápiás kezelésekhez való hozzáférés növelése érdekében szakmai irányelveknek megfelelő, könnyen hozzáférhető ellátórendszert alakítunk ki, mely lefedi a mentális problémákkal kapcsolatos egészségfejlesztést, állapotfelmérést, diagnosztikát, kezeléseket és rehabilitációt.

 • Országos mentálhigiénés és pszichoterápiás ellátórendszer kialakítása
 • Pszichológiai támogatás és edukáció a gyermekek, családjuk és a közoktatási intézményekben dolgozók számára
 • A védőnői ellátás kiegészítése mentáhigiénés támogató programmal
 • Anti-stigma kampány
Korszerű ellátás mindenki számára

Kialakítunk egy olyan országos mentálhigiénés és pszichoterápiás ellátórendszert, amely megfelel a nemzeti és nemzetközi szakmai szabványoknak. A szabványok 6 területet ölelnek majd fel: mentális egészségfejlesztés, mentális betegek ellátáshoz való joga, a súlyos és gyakori mentális betegségek (depresszió, szorongás) hatékony ellátása, öngyilkosság megelőzés és az ellátást végző szakemberek mentálhigiénés támogatása. Folyamatában tekintve ezzel az ellátás lefedi a mentális problémákkal kapcsolatos teljes kezelési spektrumot.

Korai felismerés, tudatos társadalom

A mentális betegségek felismerésével kapcsolatos tudatosságnak már a várandósság idején és a csecsemőkortól kezdve jelen kell lennie. A védőnői ellátást kiegészítjük mentáhigiénés támogató programmal is, amely elősegíti, hogy a gyermekek a legjobb eséllyel kezdjék életüket. A bölcsődékben, óvodákban és közoktatási intézményekben biztosítjuk a megfelelő pszichológiai támogatást és edukációt a gyermekek, családjuk és az ott dolgozók számára.

A stigmatizáció és diszkrimináció csökkentése

A mentális betegségekhez kapcsolódó stigma és diszkrimináció ellen egy jelentős és hosszantartó társadalmi kampányt kezdünk. Az anti-stigma kampány fő célja, hogy bátorítsa a munkáltatókat és munkavállalókat, hogy dolgozzanak együtt mentális betegséggel élőkkel, így csökkentve a közöttük lévő távolságot és előítéleteket.

4.

A gyógyulás középpontjában a betegek

A Momentum Magyarországán az egészségügy nem a nagy, fehér, szigorú orvosok és a kicsi, alárendelt betegek egyenlőtlen kapcsolatát jelenti.

Célunk a tekintélyelvű orvosmodell helyett a szolgáltatói szemlélet vezérelvvé tétele az egészségügyi ellátórendszer újraszervezésekor. Az egészségpolitikai intézkedéseknél a betegközpontúság elvéhez ragaszkodunk, de az egészségügyi szakma érdekeit is szem előtt tartjuk, hogy egy megújult, össztársadalmi konszenzuson alapuló egészségügyi rendszert hozzunk létre.

Az egészségügyi közadatokhoz való hozzáférés lehetőségének megteremtése, betegvisszajelzési rendszerek fejlesztése

Az egészségügyi területen meglévő információhiány és az orvos-beteg kapcsolatban megjelenő információs aszimmetria csökkentése érdekében szükség van a hiteles és ellenőrzött forrásból származó tájékoztatás megteremtésére. Ez egyfelől az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőket segíti lehetőségeik megismerésében, másrészt magukat a szolgáltatókat is ösztönzi a jobb teljesítmény nyújtására. Emellett fontos az is, hogy a betegek visszajelzését az intézmények is megismerjék, erre egy validált rendszert hozunk létre. Az eredményeket az intézmények felhasznáhatják minőségfejlesztési célra.

 • A betegellátás minőségi mutatóinak mérése, validálása és nyilvános közzététele
 • Online és telefonos beteginformációs felület létrehozása, a jogi szabályozás kereteinek megteremtése
 • Az értékelje orvosát (ÉOR) call-center alapú minőségfejlesztő és intézményösztönző rendszer kifejlesztése
 • Pozitív példák megjelenítése, jól működő intézmények és kiválóan dolgozó egészségügyi szakemberek jutalmazása
Szabad információáramlás, tudatos betegek

Online információs felületet és telefonos ügyfélszolgálatot hozunk létre, ahol a betegeket ellenőrzött keretek között, hiteles forrást biztosítva tudjuk tájékoztatni betegségük körülményeiről, kezelési lehetőségeikről. Az egészségügyi intézmények minőségi mutatóinak folyamatos mérésével és nyilvános közzétételével segítjük a betegeket az ellátóhelyek jobb megismerésében. A Momentum megteremti az alapjait a tudatos betegdöntésnek, ami egy jól működő egészségügyi rendszerben elengedhetetlen.

Hazahozott tudás
Egészségügyi diszpécserszolgálat

Az egészségügy leterheltségének csökkentését és a betegirányítás javítását nagyban segítik az olyan telefonos információs rendszerek, mint az Angliában működő NHS 111-vonal. Itt a betegek konkrét kérdésekre kaphatnak választ, a diszpécserek segítenek a megfelelő orvos kiválasztásában, valamint általános tájékoztatást is adnak az egészséget érintő kérdésekben.

Mindenkinek legyen véleménye

A minőségfejlesztési törekvések során nagy hangsúlyt fektetnénk a releváns betegvisszajelzési rendszerek kiépítésére. Megalkotjuk az „Értékelje orvosát”-minőségfejlesztő és intézményösztönző rendszert. A kórházakat érdekeltté tesszük a betegek és kórházi dolgozók véleményének figyelembevételében, ezeket az információkat a színvonal növelésére használjuk fel.

Jó példákkal járunk elöl

A pozitív példákat, jól működő intézményeket és kiválóan dolgozó egészségügyi szakembereket jutalmazzuk, az elért eredményeket megismertetjük a társadalommal.

A hálapénzmentes, átlátható egészségügy kereteinek megteremtése

Az orvosok 96%-a hálapénzmentes egészségügyben szeretne dolgozni - derül ki a ReSzaSz-Szinapszis közös, reprezentatív felméréséből. Az egészségpolitika feladata, hogy megteremtse a transzparens egészségügyi ellátáshoz szükséges keretet és biztosítsa a méltó körülményeket a gyógyításban és a gyógyulásban egyaránt. A hálapénz intézményének fokozatos felszámolása átláthatóbb pénzáramlást és észszerűbben felhasználható financiális többletet hozna, összességében pedig segítené a betegek tudatosabb döntéshozatalát és az egészségügy minőségi javulását.

 • A hálapénzt megtagadó orvosok kiemelése
 • Többlépcsős ágazati béremelés, progresszív, teljesítményalapú bérezéssel
 • Széleskörű információs kampány indítása a hálapénz káros hatásairól
 • Ismeretterjesztő és vitaindító előadások tartása orvostanhallgatóknak a hálapénzről
 • A nem szerződéses fizetés ellenében végzett orvosi munka komolyabb szankcionálása
Tiszta pénzügyekkel a minőségi egészségügyért

Felszámoljuk a több évtizedes beágyazottsággal rendelkező és rendkívül káros hálapénz intézményét. A hálapénzelfogadást megtagadó orvosokat pozitív színben tüntetjük fel, online információs felületet hozunk létre a bemutatásukra. A problémamegoldás alapfeltétele az ágazati béremelés. Ennek progresszív, teljesítményalapú ösztönzőkkel való bővítése önmagában is segítené a hálapénz eltűnését.

Te miért álltál le?

A magyar lakosságnak, mint célközönségnek, „Hálapénzmentes vagyok!”-kampányt indítunk, melyben a hálapénzelfogadást megtagadó orvosokat mutatunk meg.

A hálapénz minősített esetei

A nem szerződéses, fizetés ellenében végzett orvosi munkát komolyabban szankcionáljuk, a lehető leghamarabb kivezetjük a magyar egészségügyből.

Miért rossz?

Széleskörű lakossági kampányt indítunk a hálapénz káros hatásainak bemutatására, valamint ismeretterjesztő és vitaindító előadásokat szervezünk orvostanhallgatóknak.

A társadalombiztosítás reformja - Biztosítási alapcsomag definiálása, kényelmi szolgáltatások beépítése a kiegészítő biztosítási rendszerbe, választás lehetőségének megteremtése

Az egészségpolitika régi adósága az ellátási csomag korrekt, megfelelő pontosságú meghatározása. Egy korrekt biztosítási rendszer – és ez alól a társadalombiztosítás sem lehet kivétel – szerződésen, biztosítási kötvényen alapul, amelyben a szerződő fél ismeri a jogait és kötelességeit. Egy deklarált ellátási alapcsomag meghatározása az alapfeltétele a kiegészítő biztosítások fejlődésének, valamint a hálapénzes szürkezóna kifehéredésének és az átláthatóság növelésének is.

 • Igazságos és méltányos ellátási csomag meghatározása
 • Kiegészítő biztosítások fejlesztése
Biztosítási alapcsomag: egy új kezdete

Az egészségügy fejlesztéséhez szükség van egy jól körülírt biztosítási alapcsomag létrehozására, amit a szakmai körök bevonásával alkotunk meg. Az alapcsomag megadná a szakmai protokolloknak megfelelő egyenletes és egyenlő ellátási színvonalat az egész országban minden állampolgárnak, ez a rendszer alapvetése.

Szerződéses légkör, átláthatóbb egészségügy

A biztosítási alapcsomag az egészségügyi szolgáltatások tudatos igénybevétele felé tett lépés, mert a betegek tisztába kerülnek az általuk igénybe vehető szolgáltatásokkal és azt számon is kérhetik az egészségügyi rendszeren. A fejlesztés megteremti a lehetőséget a térítés ellenében elérhető szolgáltatások jelenleginél kedvezőbb és tisztább felhasználására.

Kiegészítő biztosítások

A jól definiált társdalombiztosítás megnyitja az utat a kiegészítő biztosítások fejlesztéséhez és mozgásterük kijelöléséhez, ezzel észszerűbb teherelosztást érnünk el. Az optimálisabb forrás-allokáció és finanszírozhatóság érdekében az alapcsomagból kikerülnek egyes ellátás-típusok (pl. munkahelyi ártalom - erre a munkáltatók köthetnének külön biztosítást, önként vállalt extra kockázat, extrém sportok, kényelmi szolgáltatások, mint hotelszolgáltatás és étkeztetési szolgáltatások esetén).

Egyenlő információ a gyógyulásról mindenkinek: orvosok és betegek által használható egységes informatikai rendszer kidolgozása

A Momentum Magyarországán a betegek az interneten keresztül is bejelentkezhetnek az orvosaikhoz és online is átvehetik elektronikus beutalóikat, leleteiket és receptjeiket. A háziorvosi rendelők és a kórházak digitális összekapcsolása után mindenki, aki részt vesz a gyógyításban, tudni fogja, mi történik a páciensével, ezen felül a betegek és hozzátartozóik is bármikor megtudhatják, melyik szakaszában jár a kezelés és mikor kerülnek sorra. Az előreláthatóan novembertől bevezetésre kerülő EESZT egy jó irányba tett lépés, ennek további fejlesztését tervezzük.

 • A háziorvosi rendelők, a kórházak, a gyógyszertárak digitális összekapcsolása
 • Biztonságosan tárolt betegadatok
 • Elérhető a best practice-ek
 • Az egészségügyi adatok strukturálttá, elemezhetővé tétele
Tiszta és átlátható adatok, kiegyenlített feltételek

A háziorvosi rendelőket, kórházakat és gyógyszertárakat digitális rendszerekkel kapcsoljuk össze a könnyebb, gördülékenyebb adatáramlás érdekében. A betegek számára hozzáférhetőséget biztosítunk az őket érintő adatokhoz, hogy mindenki tudja, hol tart épp a kezelés folyamata és tisztában lehessen a körülményekkel. A novembertől bevezetésre kerülő EESZT-t továbbfejlesztjük, kiemelten kezelve az egyes modulok közötti kapcsolatot biztosító felületek megalkotását.

Adatelemzés és kiértékelés a jobb egészségügyért

A biztonságosan tárolt betegadatok elemzését egészségügyi fejlesztési célokra használjuk fel, segítségükkel meghatározhatóak lesznek a bevált jó gyakorlatok és a vezetői döntéshozatal is könnyebbé válik.

Észszerű adminisztráció, kevesebb dokumentáció

A közvetlen betegellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók munkájának hatékonyabbá tétele érdekében az adminisztrációs terhek csökkentését elősegítő dokumentációs rendszert dolgozunk ki.

Csatlakozz, támogass, kapcsolat, kövess minket

Csatlakozz

Csatlakozz a Momentumhoz, tegyünk közösen az országért!

Csatlakozok
Az oldal sütiket használ. Bővebb információt az adatvédelmi tájékoztatóban találsz. +