Európai ország

A magyar nemzet erősebb, professzionálisabb és hatékonyabb külpolitikát érdemel.

Hazánk a rendszerváltás óta nem volt olyan mély külpolitikai válságban, mint ma. A kormány felelőtlenül lavírozik, figyelmen kívül hagyja korunk kihívásait. Ezért szövetségeseink bizalma megingott a magyar külpolitikában, elszigetelődtünk, így Magyarország érdekeit sem tudja érvényesíteni ma a kormány.

Mi az európai értékek iránt elkötelezett Magyarországban hiszünk. Magyarország megkérdőjelezhetetlenül a transzatlanti közösség szerves részét képezi. Új alapokra helyezzük a külpolitikát, hogy az ne a politikai és gazdasági elit egy szűk részének meggazdagodását és hatalomban maradását szolgálja, hanem határozottan érvényesítse Magyarország érdekeit és értékeit.

Mit tesz egy európai országért a Momentum? Például:
 1. Bevezetjük az eurót.
 2. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.
 3. Az EU önvédelme érdekében megerősített titkosszolgálati együttműködést, európai FBI-t javaslunk.
 4. Kiállunk a közös európai hadsereg mellett.
 5. Támogatjuk a közös európai határvédelem megerősítését.
 6. Javasoljuk az Európai Bizottság elnökének közvetlen megválasztását.
 7. A jelenlegi V4 helyett rugalmas, modern, Európa-barát régiós együttműködést építünk.
 8. Elbocsátjuk a politikai alapon kinevezett „diplomatákat”, modernizáljuk a teljes külügyet.
 9. Azonnali és teljes nemzetbiztonsági átvilágítást hajtunk végre a külügyi apparátusban.
 10. Bezárjuk a Nemzeti Kereskedőházakat.
 11. Kiirtjuk az orosz propagandát.
1.

Az okos integráció politikája

Az Európai Unió átalakul. A mag-Európához tartozó országok, így például Franciaország, Németország, Ausztria, de a velünk egy időben csatlakozott Szlovákia is a mélyebb integráció felé indultak el.

Nem engedhetjük, hogy bárki Európa hátsó soraiban tartsa Magyarországot. A Momentum Magyarország nemzeti érdekeivel összhangban csatlakozik Európa centrumához. Az integráció mélyítése azonban önmagában nem érték, csak akkor, ha az hatékonyabbá, biztonságosabbá és gazdagabbá teszi Európát és benne Magyarországot. Az okos integráció politikája ezen az elven alapul. Célja az is, hogy a magyar érdekek megfelelően legyenek képviselve az Európai Unió döntéshozó testületeiben. Ezt úgy éri el, hogy minden problémával azon az intézményi szinten - európai, nemzeti vagy regionális - foglalkozik, ahol azt a leghatékonyabban lehet kezelni.

Magyarország csatlakozása a mag-Európához

Célunk, hogy Magyarország az Európai Unió magjához, és ne a perifériájához tartozzon, hogy ne a térkép rajzolja meg a hovatartozásunkat, hanem a teljesítményünk. A magyar érdekeket nem tudjuk a partvonalra szorulva érvényesíteni, csak ha mi is zászlónkra tűzzük az európai reformot. Ahhoz azonban, hogy legyen szavunk, milyen irányba fejlődjön Európa, az Unió belső köréhez kell tartoznunk.

 • Közös valuta egy prosperáló Európáért
 • Európai Ügyészség a korrupciómentességért és átláthatóságért
 • Hatékony diplomáciai tevékenység az állampolgárok védelméért és egy erős Európáért
Bevezetjük az eurót

Az euró bevezetése nemcsak a magyar gazdaság versenyképességének záloga, de a mag-Európához való csatlakozás előfeltétele is. Az európai asztalnál a közös valuta bevezetésével kapunk helyet.

Csatlakozunk az európai ügyészséghez

Az Európai Ügyészség intézményi garanciát jelent a jogsértések és a korrupció elleni hatékony fellépésre minden tagállamban. Magyarország elemi érdeke, hogy a csatlakozással is kifejezze elkötelezettségét az átláthatóság és a jogkövető magatartás iránt. A keret adott, 20 ország már el is fogadta az intézmény felállítását. Célja az uniós források elköltésének hatékonyabb kontrollja, és az ehhez szükséges EU-s szintű vádemelési hatáskör megteremtése visszaélések esetén. Ugyanígy az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) jogosítványait is erősíteni kell.

Politikai szövetség németországgal és Franciaországgal

Minden jel arra mutat, hogy Európa centrumát Németország és Franciaország fogja képviselni a jövőben is, így nélkülözhetetlen a folyamatos, megoldásokat kereső együttműködés. Ez hatékonyan szolgálhatja az integrációs folyamat előrehaladását, és oldhatja a régi-új tagállamok közötti feszültségeket.

Fenntartjuk a kiemelt partneri kapcsolatot Nagy-Britanniával

Magyarországnak mindent meg kell tenni, hogy Nagy-Britannia az Európai Unióból való távozása után is minél szorosabb, kölcsönösen előnyös kapcsolatot ápolhasson az Unió tagállamaival, köztük hazánkkal is. Célunk az angliai magyar munkavállalók jogainak szavatolása, jogsérelem esetén pedig hatékony és gyors segítségnyújtás, hiszen London az egyik legnagyobb magyar város.

Biztonságos Európai Unió

Az Európai Uniót számos terrortámadás rázta meg az elmúlt években, és a hidegháború után huszonhét évvel ismét szembe kell néznie fenyegetéssel Oroszország felől is. Mindent meg kell tennünk, hogy európai és nemzeti közösségünk biztonságát széleskörűen, az új kihívásokra hatékonyan reagálva, közösen szavatoljuk.

 • Biztonságos Európa szoros együttműködéssel
 • Hatékony küzdelem az orosz befolyásszerzés ellen
Közös európai hadsereg

Támogatjuk egy közös európai hadsereg létrehozását. Ennek a közös hadseregnek nem csupán az önvédelem lenne a célja, hanem az európai biztonsági érdekek érvényesítése az EU határain túl is, elsősorban humanitárius misszók formájában, a NATO-val komplementer viszonyban. A nemzeti haderőket részben integrálni kell, és olyan többnemzetiségű kontingenseket létrehozni, amelyek határokon túli műveletek végrehajtására, vagy a NATO keretein belül az önvédelmi feladatok teljesítésére alkalmasak.

Megerősített titkosszolgálati együttműködés

Erős európai hírszerzésre és elhárításra van szükség. Magyarország aktív részvételt kell vállaljon az információ- és adatvédelem területén, az ipari kémkedés elleni küzdelemben, illetve a belbiztonsági területeken (terrorelhárítás, szervezett bűnözés, alkotmányos rend védelme).

Küzdelem az orosz propaganda ellen

Az orosz propaganda elleni fellépésért felelős East StratCom állományának bővítésével, a legjobb nemzeti gyakorlatok átvételével, a szervezet munkatársainak uniós állományba vételével, és az intézmény önálló költségvetésének megteremtésével hatékonyan felvesszük a harcot az orosz dezinformációs támadások ellen.

A migrációs válság európai szintű kezelése

A 2015-ben kirobbant migrációs válság kezelésében az Európai Unió kudarcot vallott, és mind a mai napig nem sikerült hatékony, hosszú távon működőképes közös megoldást találni erre a súlyos kihívásra. A Momentum migrációs politikája három pilléren nyugszik: egyrészt Magyarország és a többi európai állam védelmén, másrészt a menedékkérők alapvető emberi jogainak biztosításán, harmadrészt pedig a közös európai fellépés megvalósításán minél több területen.

 • Megerősített, közös határvédelem
 • Rugalmas rendszerű menekültbefogadás a tagállamok igényei szerint
A határvédelem megerősítése

Az EU határvédelmét ellátó Frontex humán- és anyagi erőforrásait egyaránt növeljük, különösen az EU keleti és délkeleti határain. A külső határvédelem így az európai szolidaritásnak megfelelően közösen történik.

Fordított „cap and trade”-politika

A formálódó kvótarendszert átalakítjuk: az egyes országokra kirótt kvótákkal a nemzetállamok - a Kiotói Egyezmény klímavédelmi szabályozásához hasonlóan - kereskedhetnek. Így egy tagállam dönthet úgy, hogy nem kíván menekülteket befogadni, ehhez azonban egy másik országgal meg kell állapodnia a menekültek átvállalásáról és a menekültellátáshoz való anyagi hozzájárulásról.

Erősödő Európai Unió

Az Európai Unió elsődleges célja a gazdasági növekedés és az általános európai életszínvonal emelése, miközben szavatolja a biztonságunkat. Ennek érdekében az alábbi célokat szeretnénk megvalósítani.

 • Közös energiapolitika a kiszámítható energiaellátásért
 • Felelős, a növekedést szolgáló fiskális politika és fejlesztési támogatások
Energiaunió

Küzdünk a technológiai és szabályozási akadályok felszámolásáért és az uniós tagállamok szabad energiaáramlásának biztosításáért a szükséges infrastruktúra kiépítésével (a jelenleg elszigetelt térségeknek az energiahálózatba való bekötéséért, a megújuló energia hatékony integrálásáért, a határokon átnyúló hálózati összeköttetések megteremtéséért).

Költségvetési konvergencia

Megfelelő ösztönzőrendszerrel és monitoring-rendszerrel erősítjük a nemzetállami költségvetési politikák összehangolását, és középtávon a közös európai büdzsé kialakítását annak érdekében, hogy az Unió ellenállóbb legyen az aszimmetrikus külső és belső pénzügyi sokkhatásokkal szemben.

Pénzügyi utánkövetés

Az európai pénzügyi rendszerben erősítjük a felügyeletet és az utánkövetést, amely kiterjed a támogatási források, a pénzintézetek és a nagyvállalatok megfelelő ellenőrzésére is.

A támogatási pénzek szinten tartása

Célunk, hogy a 2020-2027-es európai költségvetésben Magyarországnak juttatott kifizetések összértéke ne csökkenjen. Erősítjük az állam alatti regionális szintű döntéshozatalt a támogatás-, környezetvédelem- és energiapolitika területén. Nem hagyjuk, hogy kizárólag a fővárosok profitáljanak a fejlesztésre szánt forrásokból. A második és harmadik Fidesz- kormány történelmi lehetőséget mulasztott el hazánk felzárkóztatásában és modernizációjában a jelenlegi költségvetési ciklus forrásainak felelőtlen elköltésével. Magyarország az EU tagállamai közül GDP arányban a legnagyobb összegben részesült a támogatásokból, de ezt nem jövőbemutató fejlesztésekre, hanem az uram-bátyám rendszer kiépítésére fordította. Ennek ellenére célunk, hogy a 2020-2027-es európai költségvetésben Magyarországnak juttatott kifizetések összértéke ne csökkenjen.

Összetartó Európai Unió

A Momentumnál hisszük, hogy a 21. században a nemzeti identitásokat tiszteletben tartó, de egységesebb Európa tud helytállni a globális versenyben. Nem elég azonban, ha csupán a szűk politikai és gazdasági elit képes felvenni a lépést: minden tagállamban, minden állampolgár számára ki kell nyitni az ajtókat. Lehetőséget kell adni a társadalmi részvételnek, a nemzetközi mobilitásnak, az élethosszig tartó tanulásnak, és mindezzel hozzájárulni a társadalmi összetartás növeléséhez.

 • Élethosszig tartó tanulás fiataloknak és idősebbeknek
 • Emberközeli Európa
Mobilitási programok támogatása

Kezdeményezzük az Erasmus-program költségvetésének duplájára emelését. Minden érettségizőnek Interrail vonatjegyet biztosítunk, a mobilitásba pedig bevonjuk az összes generációt.

Javasoljuk az európai bizottság elnökének közvetlen választását

Döntse el az európai társadalom, hogy kit szeretne a legfontosabb uniós pozícióba!

2.

Új Közép-Európa

A közép-európai külkapcsolati stratégia célja, hogy az új regionális kapcsolatok hatékonyan szolgálják a transzatlanti és az európai integráció elmélyítését a régió speciális érdekeinek becsatornázásával.

A magyar diplomáciának – szakítva a 2010 után követett irányvonallal – nem önálló hatalmi pólusképzésre, illetve különutas megoldások keresésére kell fókuszálnia az Európai Unió ellenében, hanem olyan közös pozíciókat kialakítani, amelyek az Európai Unió egészének fejlődését célozzák.

A visegrádi négyek neve újra nagy lesz

A visegrádi négyeknek fókuszált, szakpolitika-központú együttműködésre kell törekedniük üres frázisok hangoztatása helyett. Az együttműködésnek kiemelten ki kell terjednie a biztonságpolitika, az energiapolitika, illetve a tudomány, kultúra és oktatás különböző területeire. Az utóbbiak esetében a közvetlen politikai és kormányzati befolyást csökkenteni kell, a támogatások és programok szervezése, felügyelete, a pályázatok elbírálása mindenekelőtt szakmai szempontoknak kell, hogy megfeleljen mind a négy érintett országban.

 • Regionális politika Európa védelméért, az orosz befolyás elleni küzdelemért
 • Közös infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés a visegrádi régióban
 • A Nemzetközi Visegrádi Alap forrásainak méltányos elosztása
Együttműködés az orosz befolyás elleni küzdelemben

Hasonlóan a balti államokhoz, Finnországhoz és Lengyelországhoz, a négy visegrádi országnak ki kell építenie az álhírterjesztések, propagandaoldalak ellen fellépő, illetve kibertámadások elhárítására specializált biztonsági intézményeket. A nemzeti szintű intézmények munkáját összehangoljuk.

Hozzájárulunk mind az EU déli, mind a keleti határainak védelméhez

A visegrádi országcsoport az EU keleti és déli határainak ellenőrzésével hozzájárul az EU stabilitásának és területi integritásának biztosításához. Míg a déli határszakaszon a migrációs nyomás, a keleti határon az esetleges orosz fenyegetés kezelésében kell fellépni hatékonyan, más-más eszközökkel.

Észak-déli infrastukturális tengely kiépítése

Kezdeményezni fogjuk, hogy az infrastruktúra-fejlesztés szerteágazó területeken valósuljon meg a régióban, magába foglalva a közös autópálya-építéseket, vasúti-hálózat fejlesztést, és energiahálózatok kiépítését.

Közös KKV-támogatás

Az Európai Unió számos támogatási formát kínál a kis- és közepes vállalkozások fejlesztéséhez. Mind a pályázati folyamat során, mind az elnyert támogatások felhasználásánál jóval sikeresebbek lehetnek a régió vállalkozásai, ha együttműködnek. Ehhez minden támogatást és információt meg kell adni az érintetteknek.

Regionális energiaunió

Az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálása érdekében támogatjuk a közép-európai folyékony földgáz-infrastruktúra fejlesztésére irányuló projekteket (pl. a „három tenger kezdeményezést”), és megszerezzük ezekhez az Európai Unió pénzügyi támogatását. Regionális szintű energiaunióra törekszünk.

A nemzetközi visegrádi alap reformja

Megerősítjük az oktatással és kultúrával foglalkozó Nemzetközi Visegrádi Alapot, amely az együttműködés egyetlen intézménye. Költségvetését másfélszeresére emeljük, működését függetlenítjük a külügyminisztériumi kontrolltól és kibővítjük a támogatható projektek körét.

Erősítjük a Nyugat-Balkán stabilitását

Magyarország földrajzi adottságaiból és történelmi tapasztalataiból adódóan is kiemelt szerepet kell, hogy játsszon a balkáni régió biztonságának, stabilitásának, gazdasági felzárkózásának, illetve az európai integrációs folyamatban való részvételének támogatásában.

 • Elősegítjük a Nyugat-Balkán csatlakozását Európához
Támogatjuk a nyugat-balkáni uniós bővítést

Magyarország az európai uniós csatlakozási folyamat során szerzett tapasztalataival, a szakdiplomáciai tudás becsatornázásával, illetve az Európai Unió intézményeiben kifejtett célzott lobbitevékenységével hozzájárulhat ahhoz, hogy a régió államai mielőbb az EU teljes jogú tagjaivá váljanak.

Hozzájárulunk a nyugat-balkáni infrastruktúra fejlesztéséhez

A balkáni államok infrastruktúra-fejlesztése érdekében Magyarország támogat minden az EU-hoz, illetve az ENSZ-hez kötődő projektet, és erejéhez mérten a finanszírozásukban is részt vesz.

Erősítjük a magyar-német kapcsolatokat

2010 után a magyar kormány a német politikát gyakorlatilag kormányfői és a miniszterelnökségi szinten kezelte. Ez azonban a szakdiplomáciai tevékenység háttérbe szorulásával járt együtt, amely a kapcsolatok alakulását átláthatatlanná, esetlegessé, és partikuláris érdekeknek kiszolgáltatottá tette. A Momentum célja, hogy stabil és nem belpolitikai érdekek mentén szerveződjenek külkapcsolataink az ország legfontosabb politikai és gazdasági partnerével.

 • Szoros partnerség, felelős diplomáciai kapcsolatok Németországgal
 • Kiszámítható befektetési környezet a német nagyvállalatok számára
Átlátható, felelős diplomáciai kapcsolatokat építünk ki

A német-magyar kapcsolatok kiemelt szerepét nem a részérdekek, gazdasági szereplők preferenciáinak átláthatatlan kiszolgálásával, hanem professzionális szakdiplomáciai tevékenységgel támogatjuk. A döntéshozatal és döntés-előkészítés súlypontját visszahelyezzük a Külügyminisztériumba.

Javítjuk a befektetői környezetet

Kiszámítható, méltányos adórendszerrel, az Európai Unió versenypolitikai szabályainak maradéktalan betartásával, és a jogszabályi környezet általános stabilitásának biztosításával megalapozzuk a hosszú távú együttműködést a magyar piacon jelenlévő német vállalatokkal.

A visegrádi négyeket a mag-európa felé irányítjuk

A bizalmon és szoros együttműködésen alapuló német-magyar kétoldalú kapcsolatokkal közvetve és közvetlenül is támogatjuk Magyarország és a közép-európai térség többi államának felzárkózását az Európai Unió magjához. A közös kormányülésekkel és háttéregyeztetésekkel igazi külpolitikai partnerekként működünk együtt.

3.

Magyarország szava a globális politikában

Magyarország az Európai Unió és a NATO tagjaként a világ legerősebb politikai szövetségéhez és a világ legfejlettebb államainak köréhez tartozik.

Éppen ezért országunk nem kerülheti el, hogy felelősségteljesen jelen legyen a világpolitika színpadán, figyelemmel az újszerű kihívásokra és a fenntarthatóság szempontjaira. Hazánknak erejéhez mérten hozzá kell járulnia a fejlődő országok felzárkózásához, a világkereskedelembe való bekapcsolódásukhoz, és demokratikus intézményi fejlődésükhöz. Magyarországot éppen ezért a nemzetközi közösség felelős tagjává tesszük a globális színtéren is.

Erősítjük a globális jelenlétünket az Európai Unión keresztül

Az EU gazdasági óriás, de politikai és katonai törpe a világban, súlyát és jelentőségét messze alulmúló módon van jelen a globális politikában. Az Európai Unió fokozottabb részvétele Magyarországnak is érdeke, hiszen erős Unió nélkül nincs erős Magyarország, ráadásul az EU-n keresztül nemzeti érdekeinket is hatékonyabban tudjuk képviselni.

 • Szorosabb európai kül- és biztonságpolitikai együttműködés a hatékonyabb globális fellépés érdekében
Kezdeményezzük az európai kül- és biztonságpolitikai intézményrendszer reformját

Megerősítjük a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő intézményét, az Európai Külügyi Szolgálatot és a tervezési-előkészítési háttérintézményeket. A Külügyi Tanácsban kezdeményezzük a nemzetközi békét és biztonságot érintő kérdésekben a minősített többségi eljárást, hogy az Európai Unió közös hangon tudjon megszólalni. Támogatjuk a Védelmi Unió létrehozását.

Megerősítjük az európai szomszédságpolitikát

Az Európai Unió biztonsága szempontjából a két legfontosabb térség a Mediterráneum és a poszt-szovjet térség. Az elmúlt években azonban egyik régióban sem volt jelen kellő intenzitással, átgondolt stratégia mentén az európai közösség. Saját biztonságunk érdekében azonban az Európai Uniónak szükséges és nélkülözhetetlen a jelenléte ezekben a térségekben. Éppen ezért a külkereskedelmi, támogatási és befektetési politikák összehangolásával gazdaságilag az Unióhoz kötjük az érintett államokat, ösztönözzük az intézményi és politikai reformokat. Közös érdekeken alapuló együttműködést építünk ki nemcsak a környező országok kormányaival, de azok civil szervezeteivel és vállalataival is. Különös figyelmet fordítunk a két régió konfliktusaiban való humanitárius segítségnyújtás erősítésére.

Globálisan is beindítjuk Magyarországot

Célunk, hogy Magyarország saját súlyának és képességeinek megfelelően önállóan, illetve nemzetközi szervezetek tagjaként is aktív, kezdeményező szerepet töltsön be a nemzetközi közösségben. Azonosítjuk azokat a politikaterületeket, amelyekben hazánk tapasztalatai, érdekei, és értékei alapján különösen érintett, és fellépésével hozzá tud járulni egy békésebb, szolidárisabb és biztonságosabb világ megteremtéséhez.

 • Közreműködés egy korszerű, humánus menekültügyi rendszer megteremtésében
 • Erőfeszítések a szegénység csökkentésére, az életkörülmények javítására világszerte
 • Magyarország értékeit és nemzeti érdekeit tükröző kapcsolatok a nagyhatalmakkal
A nemzetközi menekültjogi rendszer újragondolása

Mára egyértelművé vált, hogy a nemzetközi menekültjog alapjaként szolgáló 1951-es genfi egyezmény és annak kiegészítései nem alkalmasak a nemzetközi üldözöttek ellátásának és a nemzetközi biztonság fenntartásának szavatolására. A Momentum Magyarországa élére áll a folyamatnak, és párbeszédet kezdeményez a különböző régiók és országok érdekeinek megvitatására annak érdekében, hogy a menekülteket a lehető legnagyobb mértékben segítő, de az államok biztonsági megfontolásaira és a klímaváltozás következményeire is figyelmet fordító szabályozás jöhessen létre a következő tíz évben. Különösen nagy hangsúlyt kívánunk helyezni arra, hogy egy hatékonyabb nemzetközi segélyezési rendszer jöhessen létre, amelyben az Európai Unió vezető szerepet vállal.

Partnerség Afrikával

Az afrikai kontinens államainak stabilizálása, gazdasági fejlődésük elősegítése elsődleges európai érdek. Magyarország szorgalmazni fog minden olyan diplomáciai, biztonsági és humanitárius erőfeszítést, amely hozzájárul Afrika stabil és hosszú távú fejlődésének biztosításához. A demográfiai trendek egyértelműen mutatják, hogy Afrika népességének rohamos növekedése komoly belső és regionális feszültségekhez, illetve precedens nélküli migrációs hullámokhoz vezethet. Magyarország érdeke, hogy az EU közös segélyezési politikájával hozzájáruljon Afrika népességmegtartó-képességéhez.

Nemzetközi vízpolitikai reform

Tekintettel a víz kiemelkedő egészségügyi, gazdasági és biztonsági jelentőségére, valamint az ivóvíz egyre korlátozottabb kínálatára, Magyarország kezdeményezi a nemzetközi vízpolitikai szabályozás újragondolását, a hozzáférhetőség, a technológiatranszfer és a környezetvédelem elvének érvényesítését.

Kiegyensúlyozott kapcsolatok kiépítése a nagyhatalmakkal

Az Egyesült Államok hazánk első számú szövetségese a globális porondon, épp ezért kiemelkedő jelentősége van a bizalmon és szoros együttműködésen alapuló kapcsolat kialakításának és megőrzésének. Szakítanunk kell az elmúlt évek ellenséges és szükségtelen feszültségeket generáló fellépésével, és partnerségre, közös értékeink és érdekeink érvényesítésére kell helyeznünk a hangsúlyt.

Oroszország erősnek akar mutatkozni, de valójában egy gyenge, stagnáló gazdaságú ország, amely leginkább korrupciót exportál. Mégis érdekünk, hogy Oroszországgal hosszú távon békés és prosperáló kapcsolatokat építsünk ki, ezt viszont ellehetetleníti a Putyin-kormány destruktív politikája. Míg rövid távon a szankciók fenntartását és az orosz befolyás feltartóztatását tartjuk fontosnak, hosszú távon törekszünk az orosz-európai és orosz-magyar kapcsolatok stabilizálására.

Támogatjuk, hogy Kína az elkövetkező években minél inkább beilleszkedjen a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi rendbe. Visegrádi partnereinkkel együttműködve keressük azokat a területeket, ahol gyümölcsöző együttműködést alakíthatunk ki, figyelemmel Kína közép-európai regionális stratégiájára. A Belgrád-Budapest vasútvonal nem ilyen, mivel az nem Magyarország érdekét, hanem leginkább Kína érdekét szolgálja.

Globális felelősségvállalás

Ugyan számos problémával kell szembenéznünk az országhatárainkon belül is, mégsem feledkezhetünk el arról, hogy Magyarország a világ legfejlettebb, legbiztonságosabb és leggazdagabb közösségének a tagja. Éppen ezért felelősséggel tartozunk és példát kell mutatnunk a közös globális kihívások elleni küzdelemben.

 • Az ország lehetőségeihez mérten nagyvonalú segélyezési politika megvalósítása
 • A nemzetközi rendszer működésének méltányosabbá tétele az ENSZ reformjának sürgetésével
Növeljük a magyar segélyezési politika költségvetését

Magyarország az OECD-országok közül az egyik legkevesebbet fordítja nemzetközi fejlesztési segélyezésre. Az ENSZ által kitűzött átlagot, a GNP 0,7%-át messze alulmúlva 0,13%-ot fordítottunk 2016-ban erre a területre, ami nemcsak Magyarország imázsát rontja, de más módokon is kárt okozhat nekünk. A Momentum két éven belül felemeli a magyar fejlesztési segélyek összegét az OECD-országok átlagának szintjére, a GNP 0,4%-ára, a későbbiekben pedig a magyar gazdaság teljesítőképességének függvényében 0,7%-ra. A segélyeket elsősorban a migráció-küldő országoknak, így Iraknak, Szíriának, Afganisztánnak, Pakisztánnak és más, afrikai államoknak folyósítjuk.

Támogatjuk az ENSZ-reform napirendre tűzését

A legfontosabb világszervezetet ideje bevezetnünk a 21. századba és átalakítani a jelenlegi világpolitikai realitások alapján. Napirendre tűzzük az ENSZ gyökeres átalakításának kérdését, a Biztonsági Tanács tagságának újragondolását, a Közgyűlés szerepének megerősítését, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem prioritásként való kezelését.

4.

Modern biztonságpolitika, megbecsült magyar honvédség

Az állandóan átalakuló, globalizált világban Magyarország legfőbb biztonságát szövetségi rendszere jelenti.

Magyarország biztonságpolitikájának alapvető kerete a NATO és az EU, ebből kifolyólag folyamatosan törekednie kell e két szervezet megerősítésére és összehangolt működésére. A jelenlegi kormány aláássa a közös megoldásokat, és ezzel veszélyezteti Magyarország biztonságát.

A Momentum kormánya alatt Magyarország konstruktív tagja lesz a NATO-nak és az EU-nak, akár a migrációra adott tartós megoldásokról, akár egy határozott, autonóm európai kül- és biztonságpolitika kialakításáról, akár ütőképes európai védelemről legyen szó.

Felelősségteljes, átlátható védelmi költségvetés

Az elmúlt 27 évben állományában és képességeiben is csökkent a Magyar Honvédség, az amortizáció folyamatos és egyre fokozódó ütemű. Az éveken át tartó potyautas politika után, a többi NATO taghoz hasonlóan, helyesen, Magyarország is tervezi, hogy védelmi kiadásait fokozatosan a szervezet által elvárt szintre emeli. Azonban nem mindegy, hogy ezt a plusz forrást milyen módon költi el.

 • 2024-re a GDP 2%-ára emelt védelmi kiadások a NATO előírásainak megfelelően
 • Átlátható módon megreformált Magyar Honvédség
A védelmi kiadások felelősségteljes növelése

2024 megfelelő határidő a védelmi kiadásoknak a GDP 2%-ára való fokozatos növeléséhez. A Momentum kimarad az egymásra licitálásból, mint például, hogy 2022-re már elérjük a célarányt, mivel ez indokolatlan lenne, hiszen más területen sürgetőbb a beavatkozás, így az egészségügyben vagy az oktatásban. Továbbá a tervezett védelmi költségvetés-növelés felhasználását az teheti megalapozottá, ha tisztába kerülünk a látható (anyagi-humán) és nem látható (intézményi) hiányosságokkal, amit egy stratégiai felülvizsgálat és teljes körű igényfelmérés biztosíthat.

Átlátható fejlesztési reform

A jelenlegi hadseregfejlesztési terv (a „Zrínyi 2026 program”) helyett szükség van egy átlátható reformtervre, amelynek a lehető legtöbb részletét a parlamenti pártok elé kell tárni, majd az Országgyűlés külügyi, honvédelmi és nemzetbiztonsági bizottságaiban meg kell vitatni. Továbbá fontos szempont az új fejlesztések és haditechnikai beszerzések transzparens, szakmailag megalapozott kritériumok szerinti pályáztatása.

Modern magyar haderőt építünk ki

Egy Magyarország ellen irányuló közvetlen katonai támadás esélye meglehetősen alacsony. Ennek ellenére hazánk biztonságának biztosításáért, illetve a NATO felelősségteljes tagjaként modern magyar haderőt fejlesztünk ki.

 • Célszerű hadiipari fejlesztések, melyek eredményei a civil világban is hasznosíthatóak
 • Modern, mozgékony haderő kialakítása
A légierő, mint Niche-képesség fejlesztése

A Gripenek a legmodernebb részei a honvédségnek. Régiónkban több államnak limitált vagy egyáltalán nincs légiereje, így például a baltiaknak. Ezért ezen a területen fontos szerepünk lehet a régió biztonságának megőrzésében. Megkezdjük az új vagy újszerű légierő beszerzését a szükséges felújításokon felül. Réskitöltő szerepünk lehet a légiszállímányozás területén. Ahol megoldható, kerüljük az oroszoktól való beszerzéseket.

A szárazföldi erő bevethetőségének növelése

Az ukrán-orosz konfliktus és az erre adott nyugati válaszok rámutattak, hogy a szárazföldi haderők kora nem járt le. Így a többletforrásból a honvédség szárazföldi erejének fejlesztésére is el kell különíteni, ilyen a harckocsi-beszerzés, a páncélozott szállító harcjárművek beszerzése, a honvédség könnyű- és kézifegyvereinek cseréje, a tüzérségi eszközök beszerzése, valamint az általános infrastruktúra és kiszolgálóépület-modernizáció.

Fejlesztjük a magyar hadiipart

A magyar hadiipar nem számottevő, de a jelenlegi trendekre reagálva célzott támogatással, az európai védelmi iparon belül és közös kutatás-fejlesztési projektekkel fejleszthető. Ilyen törekvés lehet a szállító járművek gyártása a Rába gyáraiban, amelyben létező, német bekötöttségű gépjárműiparból származó szakértelemre és munkaerőre is alapozhatunk. A gazdasági multiplikátorú technológiai hadiiparban való megjelenést piaci alapon ösztönözzük.

Gondos, előrelátó stratégiai tervezés

A Momentum tisztában van vele, hogy a fentebb felsorolt lépések megvalósítása évtizedes, átgondolt, kormányokon átívelő tervezést igényel, amelynek folyamatosan változnia, alakulnia kell a nemzetközi biztonsági helyzet és az ország teljesítőképességének függvényében. Nemzeti Biztonsági Stratégia legutóbb 2012-ben íródott, megérett az idő egy új stratégia elkészítésére.

Nagyobb, megbecsültebb honvédséget

Háború vagy egy nemzetközi válság esetén a Magyar Honvédség az a szervezet, amely a nemzet biztonságát garantálja. A mai rendszerben azonban katonáink nincsenek megbecsülve, így évek óta létszámhiány van, nem sikerül feltölteni az állományt. A Momentum kormánya megerősíti a honvédség presztízsét, és versenyképes életpályát kínál.

 • Anyagi megbecsülés és valódi életpályamodell a Magyar Honvédség tagjainak
A tartalékos és hivatásos állomány növelése

Modern toborzási kampányt foganatosítunk a legérdekeltebb célcsoportok megszólításával, kiemelve a bérfejlesztést és az illetményeket. Lehetőséget biztosítunk modern nyelvi és képességi képzésekre, nemzetközi missziókra. A nemzetközi szerepvállalásokat elismertté tesszük. Emellett tervezzük egy katonai ösztöndíjrendszer kialakítását, illetve eljött az ideje a tisztképzés és az altiszti képzés reformjának.

A megbecsült honvédség

Fontos a katonák elmúlt 27 év tapasztalatainak becsatornázása a haderőreform folyamatába és egy valódi életpályamodell kialakításába.

A 21. század, és nem a múlt kihívásaira reagálunk

A hidegháborúnak már huszonhét éve vége, a magyar politika azonban nem reagált érdemben az elmúlt évtizedek változásaira. A honvédséget a jelen, és nem a múlt kihívásaira kell felkészítenünk.

 • Közigazgatási információs hálózat megerősítése, Nemzeti Kibervédelmi Intézet megerősítése a dezinformációs és kibertámadások ellen
 • Az Ukrán Fegyveres Erők megsegítése a NATO-val együttműködésben
Felvesszük a kesztyűt a dezinformációs és a kibertámadások ellen

A védelem új színtere a digitális tér. Más európai országok lépéseihez hasonlóan, Magyarországnak is érdeke a közösségi médiaplatformok kötelezése az álhírek és a gyűlöletbeszéd szűrésére, illetve az állampolgárok tudatosságának növelése e téren. A potenciális kibertámadásokkal szemben Magyarországnak meg kell erősítenie a közigazgatási információs hálózat védelmét, illetve radikálisan fejleszteni kell kibervédelmi intézményeinket. Utóbbi példája a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, amelyben az East StratCom mellett a NATO kibervédelmi kiválósági központja is támpontot jelenthet. A minőségi humán erőforrás bevonása érdekében a világszínvonalú magyar informatikus képzésekről kikerülőkre alapozhatunk, versenyképes bérek ajánlata mellett.

Tehermentesítjük a honvédséget a határvédelemben

A honvédség nem propagandaeszköz. Összesen mintegy 13 ezer katona teljesített szolgálatot az ország déli határai mentén az elmúlt több mint egy évben. A határvédelem európai dimenziójának erősítésével tehermentesítjük a honvédséget, véget vetve az állományt súlyosan megterhelő, politikai célú látványbevetéseknek.

Segítjük az ukrán fegyveres erőket

Oroszország semmibe vette a Magyarországgal szomszédos Ukrajna területi integritását a Krím annektálásával és a kelet-ukrajnai háború aktív szereplőjeként. Többek között kárpátaljai magyarok is életüket vesztették az ukrán hadsereg katonáiként az Oroszország által támogatott szeparatisták elleni harcokban. Magyarországnak tehát elemi érdeke kivenni a részét az Ukrán Fegyveres Haderők kiképzésében nemcsak meglévő nemzetközi kiképzési programokban, hanem saját bilaterális programok kialakításán keresztül is.

5.

Autonóm és professzionális külpolitikai intézményrendszer

A magyar külpolitika 2010 óta válságban van. Országunk nemzetközi megítélése, érdekérvényesítési képessége jelentősen csökkent Európán belül és kívül egyaránt.

A keleti, déli és globális nyitás politikája csődöt mondott, és a Vlagyimir Putyinhoz hasonló autoriter vezetőkkel való szövetkezés mára nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A magyar külpolitika alárendelődött a kormány belpolitikai prioritásainak, a kormányhoz kötődő elit gazdasági érdekeinek és a külföldi befolyásnak. A Momentum visszaállítja a magyar külpolitika autonómiáját, helyet ad a szakértelemnek és megszünteti a korrupciót.

Vége a fű alatti diplomáciának

Jelenleg a külpolitikai intézményrendszer és a döntéshozatal teljesen átláthatatlan. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és más csatolt intézmények között szétszórt szakterületek elosztása ideális a korrupció elfedésére, és a haverok kifizetésére. A Momentum racionalizálja az intézményrendszert és olyan szisztémát épít ki, amely képessé teszi Magyarországot a nemzeti érdekek és értékek nemzetközi képviseletére.

 • Átlátható intézmények, ésszerű külpolitikai döntéshozatal
Az európai ügyek felelőse ismét a Külügyminisztérium lesz

Az európai uniós ügyek a Miniszterelnökséghez való átcsoportosításával az Orbán-kormány kifejezte prioritásait: az EU-s kérdéseket kizárólag a Fidesz és a kormány belpolitikai érdekei alá rendelte. Mi visszaállítjuk a kiemelt területet külügyi hatáskörbe.

Háttérintézmények racionalizálása

Célunk egy olyan kutatói és szakértői háttérintézmény-rendszer kiépítése, amely aktív része a magyar stratégiaalkotásnak és nem az adófizetők pénzének elpazarolására szolgál. Ennek érdekében egyes szervezeteket megtartunk és megerősítünk, másokat pedig magánosítunk, és piaci alapokon szervezzük újjá.

Nemzetbiztonság mögé nem rejthető a korrupció

Biztosítjuk a tanácsadói szerződések lehető legnagyobb szintű átláthatóságát a nemzetbiztonsági szempontok érvényesülése mellett. Jelenleg a Külügyminisztérium több százmillió forintot költ el kétes tartalmú szerződések megkötésére, külföldi partnerekkel pedig nemzetbiztonsági okokra hivatkozva titkosított megállapodásokat köt, mint Paks-2 esetében. A Momentum a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot kíván teremteni az állampolgárok, illetve az Országgyűlés Külügyi Bizottsága és Nemzetbiztonsági Bizottsága felé.

Teret engedünk a szakértelemnek és modernizáljuk a magyar külpolitikát

A magyar külpolitikát ki kell szabadítanunk a korrupció és a nepotizmus fogságából, valamint növelni kell a szakértők és elemzők szerepét. Elég volt a titkos diplomáciából. A magyar külpolitikát nyitottá tesszük a társadalom felé is.

 • A megbízhatóság és szakmai hozzáértés előtérbe helyezése a diplomáciai testületben
 • Erős és önálló szakmai háttérintézmények
 • Társadalmi igényeket becsatornázó külpolitika
Stratégiai intézmények megerősítése

A Külügyminisztériumon belül működő stratégiai főosztály szerepét megerősítjük, amely a Külügyi Intézettel karöltve fogja megalkotni a magyar külpolitikai stratégiát. A Momentum Magyarországán az alulról jövő szakmai bírálatok nem tiltott, hanem örvendetes és fontos szerepet töltenek be a döntés-előkészítésben.

Utánpótlás- nevelés

Széleskörű együttműködést építünk ki a budapesti, vidéki és külföldi egyetemekkel, amelyek a kül- és biztonságpolitika területén biztosítják a folyamatos utánpótlást. Átlátható, igazságos felvételi rendszert honosítunk meg a Külügyminisztériumban.

A Káder konzulátusok felszámolása

Elbocsátjuk a feladatuk betöltésére nyilvánvalóan alkalmatlan, politikai alapon kinevezett, sokszor még megfelelő nyelvismerettel sem rendelkező „diplomatákat”, és modernizáljuk a teljes külügyi apparátust. Törekszünk az Orbán-kormány által a hivatásos karrierdiplomatákkal szemben elkövetett méltánytalanságok orvoslására.

A külpolitika mindenkié

A 21. században a külpolitika nem kizárólag a kormány és a minisztériumok szintjén formálódik, hanem gyakorlatilag mindenki részese, aki külföldön tanul, dolgozik vagy tartózkodik. Éppen ezért kinyitjuk a magyar külpolitikát a társadalom felé: nemzeti érdekeink és értékeink érvényesítése legyen közös célunk, amelyeket együtt definiálunk és hajtunk végre. Ez nem jelent bármiféle kényszert a magyar állampolgárok számára, épp ellenkezőleg: egy lehetőség arra, hogy együtt formáljuk Magyarország nemzetközi imázsát és lehetőségeit.

Felszámoljuk az orosz befolyást

Az orosz befolyás mértéke a rendszerváltás óta sosem látott mértékben növekedik. Világos, hogy a jelenlegi magyar kormány nem szándékozik hatékonyan fellépni ez ellen, sőt, még a probléma létéről sem vesz tudomást, miközben átláthatatlan, korrupt, magánérdekeket szolgáló üzleti kapcsolatok tucatját bonyolítja Oroszországgal. A Momentum célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben megtisztítsa az országot az orosz befolyástól.

 • Erélyes fellépés az orosz befolyásszerzési kísérletek ellen a nemzetbiztonsági vizsgálatok szigorúbbá tételével
Teljes nemzetbiztonsági átvilágítás az intézményekben

Azonnali és teljes nemzetbiztonsági átvilágítást hajtunk végre a külügyi apparátusban. A magyar kormány inkompetens működése miatt már azt sem tudhatjuk, hogy a magyar külügyi döntéshozatalban ki képvisel külföldi érdekeket. Ők hiteltelenítik a Magyarországért évek, évtizedek óta dolgozó diplomaták munkáját is. A Momentum kormányra kerülése esetén a jogállami keretek teljes tiszteletben tartása mellett azonnali és teljes körű átvilágítást hajt végre a nemzetbiztonságilag kiemelt területeken. Ez kiterjed a magyarországi intézményekre és a külképviseletekre is.

Felelős rendszerben kiadott diplomata-útlevelek

Felülvizsgáljuk a diplomata-útlevelek kiadásának rendszerét, és visszavesszük a jogtalanul kiadott zöld útleveleket. Az Orbán-kormányban a diplomata-útlevelek kiadása személyes szimpátiák alapján történt, ami komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett, és emellett bejutási pontot a külföldi hírszerzők számára.

Csatlakozz, támogass, kapcsolat, kövess minket

Csatlakozz

Csatlakozz a Momentumhoz, tegyünk közösen az országért!

Csatlakozok
Az oldal sütiket használ. Bővebb információt az adatvédelmi tájékoztatóban találsz. +