Sokszínű ország

A kulturális, vallási és sportélet függetlensége az alapja a magyar nemzet szellemi és fizikai frissességének.

A kultúra nem árkok ásására szolgál, hanem hidak építésére. A Momentum tesz azért, hogy szakmai szempontok mentén, a tehetségre összpontosítva szervezzük újra a mostani, átláthatatlan és a lojalitásra épülő rendszert. A kultúra mindannyiunké, ezért egyszerre hagyományos és digitális eszközökkel hozzuk közelebb minden magyarhoz.

A sokszínűség jegyében visszaadjuk az egyházaknak a függetlenségüket az egyházi státusz kiterjesztésével és segítünk a finanszírozási lehetőségeik bővítésében. Az adó további egy százaléka egyházaknak is felajánlható lesz.

Tudjuk, hogy a sportot űzni még jobb, mint nézni, ezért teszünk azért, hogy a mindennapos testmozgásra lehetőség is legyen. A lakosság sportolását támogató hosszútávú befektetésekkel és a sportfinanszírozás átalakításával egészséges, összetartó és befogadó társadalmat teremtünk.

Mit tesz egy sokszínű országért a Momentum? Például:
 1. Létrehozzuk a legszabadabb egy százalékot, így akár kedvenc színházadat is támogathatod az adódból.
 2. A közkincseket minden magyarnak látnia kell: ingyenessé tesszük az állami múzeumok látogatását.
 3. 5000 forintos kultúra utalvánnyal a legszegényebb diákoknak is kinyitjuk a világot.
 4. Az új internetes filmtárral ingyenesen elérhetővé tesszük a magyar állam által megrendelt filmeket és sorozatokat.
 5. Nem engedjük, hogy folytatódjon a magyar kultúra rendszerszintű kisemmizése: megreformáljuk az intézményrendszert.
 6. A TAO-felajánlásokat minden kulturális ágazat számára elérhetővé tesszük.
 7. Visszaadjuk az egyházak függetlenségét az egyházi státusz kiterjesztésével.
 8. Bővítjük az egyházak finanszírozási lehetőségeit a harmadik egy százalék és az önkéntes egyházfinanszírozási rendszer bevezetésével.
 9. A szabadidősport támogatásával mozgásba hozzuk az országot: a lakosság sportja a finanszírozásban ötven százalékos hangsúlyt kap a versenysportok mellett.
 10. Szociális uszodabérletet vezetünk be, mert a sport nem a gazdagok kiváltsága.
 11. Receptre mozgást: a testmozgást, szakedzői szolgáltatások igénybevételét támogatjuk az OEP-en keresztül, receptre történő felírással, sőt, SZÉP-kártyával is.
1.

Kultúra

A jelenlegi kulturális politika leginkább arra hivatott, hogy a kormányon lévők hatalmi céljait kiszolgálja.

Túlnyomó részben a politika által jóváhagyott művészek kapnak lehetőséget, pénzt és platformot, kiválasztásuk nem érdem és teljesítmény, hanem lojalitás alapján történik. Ennek egy következménye, hogy a művészek és a művészeti vezetők kiszolgáltatottak a politikai táborok folyamatos harcának és a mindennapi pártpolitika tartalmi kulturális kérdéseket határoz meg. A kulturális intézményrendszer nem segíti elő a kulturális fejlődést. Ez a célkitűzés hamis, hiszen a 21. században nem egy felülről diktált, egysíkú, befelé forduló nemzeti kultúrára van szükségünk.

Újjáépítjük a kultúra intézményrendszerét

Az államnak segítenie és támogatnia kell a sokféle kulturális érték létrejöttét és élvezetét. A finanszírozás rendszere és a szakmai döntések erősen függnek a politikától és a politikai alapon létrehozott vagy átpolitizált intézményektől; emiatt a választópolgárok számára nem átlátható, nem számonkérhető. A felszínen látható sikerek mögött egy haldokló függőségi rendszert működtet a kormány. Ezt a hűbéri viszonyt a Momentum megszünteti, a helyére pedig olyan rendszert épít, amelynek alapja a szakmai teljesítmény, a szaktudás, a minőségi teljesítmény.

 • Egyértelmű viszonyok megteremtése a kultúrpolitika állami központjában
 • Az NKA működésének függetlenítése és az MMA irányító szerepének megszüntetése
 • Autonóm és kiszámítható intézményi működés lehetővé tétele
 • Átlátható, nyilvános pályázati rendszer felállítása, szakmai kritériumokkal
 • Szakmával közösen meghozott döntések
Átlátható, egyértelmű kulturális irányítást állítunk fel

A kultúra irányításának a minisztériumban, a döntések meghozatalának a parlamentben a helye. Az olyan intézmények, mint a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) nem átláthatóak, működésük és finanszírozásuk kézivezérelt. Működésük ebben a homályos szerepkörben nem folytatódhat, a költségvetésben elfoglalt kiemelt helyüket meg kell szüntetni. A felelős minisztériumban a kultúra nem lehet egy a sok terület közül: kiemelt figyelmet kell kapnia kormányzati szinten is, hiszen fontos szerepe van az ország jólétében és jövőjében. A minisztérium mellett a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működését függetlenné kell tennünk ahhoz, hogy kultúrafejlesztő mecénás-szerepét jó minőségben elláthassa. Ennek záloga, hogy a miniszter által indoklás nélkül elkölthető keretet - egy alacsony vis maior keret kivételével - megszüntessük, a felelősségi köröket más szerepköröktől elválasszuk, és hogy az NKA működéséhez szükséges elkülönített forrásokat továbbra is garantáljuk. Az NKA működése a továbbiakban nem szolgálhatja állami intézmények hiányainak betömését, a fókuszban a műhelyek és alkotók támogatásának kell állnia. Az NKA kollégiumi rendszerét a kulturális területek igényeihez kell igazítani, a kollégiumok tagjait pedig szakmai alapon kialakított rendszerben kell delegálni.

Autonóm működést teszünk lehetővé a kulturális intézményekben

Ahol lehetséges, a szakmai és szervezeti kérdéseket szakemberekre és művészekre bízzuk. A rendszer felállításánál megvizsgáljuk, milyen típusú felelősséget milyen szintre érdemes helyezni: mi az, amikor például a színházak esetében a fenntartó és a színház közös döntésére van szükség, és mikor szükséges külső szakértőket igénybe venni. Célunk, hogy a művészi célkitűzést és az ahhoz legoptimálisabb működési formát (például állandó társulat, vendégművészek, közös produkciók, stb.) az intézmények maguk határozzák meg. Emellett látjuk, hogy a jó és kiegyensúlyozott intézményi működés elérését nagyban segítik a kiszámítható működési feltételek, ezért egy olyan rendszerben gondolkozunk, ahol az intézmények vezetői több éves működési tervek megvalósítására pályázhatnak. Az intézmények közvetlen fenntartóinak nem szabad korlátozó, fékező szerepben működnie, hanem ösztönözniük és támogatniuk kell a hozzájuk tartozó intézményeket - ehhez viszont a fenntartókat is el kell látni a szükséges forrásokkal. Az ismert intézmények mellett a kisméretű, helyi és új projekteket is tartalmi elvárások nélkül kell támogatnia a rendszernek, különös tekintettel az alternatív, független és a vidéki kezdeményezésekre.

Szakmai alapú és transzparens állami finanszírozást teremtünk

Bár nehéz objektív feltételeket és mutatókat találni a kultúra területén, arra törekszünk, hogy ne ideológiák és közvetlen személyi kapcsolatok mentén, hanem teljesítmény- és értékalapon szülessenek döntések arról, kik érdemesek a támogatásokra. Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályozást dolgozunk ki, hogy a forrásokról döntők és azok kedvezményezettjei közötti kapcsolat ne befolyásolhassa a döntéseket. A szakma képviselőivel együtt megtaláljuk azokat a szempontokat (pl. nemzetközi sikerek, pozitív közösségi hatások, társadalmi beágyazottság), amelyek alapján kiválaszthatóak a támogatásra érdemes művészek és intézmények. A pályázati kiírásokat és pályázatok anyagait hozzáférhetővé tesszük a közvélemény számára. A szakmai alapú döntéshozatal szempontjait is nyilvánossá tesszük a döntések indoklásával együtt. A világos, szakmai alapú döntéshozatal az intézményeket is a magas minőségű munkára motiválja és nem enged teret a politikai haszonlesésnek.

Szakmával közösen meghozott döntések

A nagyívű, stratégiai beruházási döntéseket pedig átfogó és nyilvános szakmai konzultációval készítjük elő annak érdekében, hogy érvényesülhessenek a legfontosabb szakmai szempontok a döntések során. Olyan kérdésekben, mint a múzeumi negyed létrehozása, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria egyesítése vagy az Iparművészeti Múzeum felújítása, a kormányzatnak nem szabad és nem is érdemes az érintettek és a szakértők véleményét megkerülni. A döntéseknek pedig illeszkednie kell egy olyan átfogó koncepcióba, amely meghatározza az ország kulturális életének jövőjét, az elérendő célokat és a legfőbb lépéseket.

A finanszírozást fenntartható pályára állítjuk

Ma Magyarországon a kultúra területe továbbra is erősen függ az állami finanszírozástól, az állam részvétele nélkül sok esetben nem lenne lehetőség kulturális tevékenységre. Ennek egy következménye, hogy a művészek és a művészeti vezetők kiszolgáltatottak a politikai táborok folyamatos harcának és a mindennapi pártpolitika tartalmi kulturális kérdéseket határoz meg. Ahhoz, hogy ez változzon, azon kell dolgoznunk, hogy a kultúra finanszírozása a jövőben több lábon álljon. Ennek érdekében érdemesnek tartjuk erősíteni a vállalati finanszírozás lehetőségeit, illetve ösztönözni a különböző magánkezdeményezések létrejöttét.

 • A TAO és SZJA felajánlások körének bővítése a kultúra területén
 • Kampány a helyi kulturális egyesületek létrehozására
 • Vállalatok kulturális befektetéseinek támogatása
Az állami közvetítést minden kulturális terület számára elérhetővé tesszük

Az adófelajánlások rendszerének működtetésével az állam fontos közvetítőként lép fel, hiszen a magánszféra szereplőit ösztönzi a kultúra finanszírozásában történő részvételre. A rendszer azonban nem elérhető minden ágazat számára, nem transzparens és nem ösztönzi a felajánlókat további támogatásra. Ezért a TAO felajánlások kedvezményezetti körét bővítenénk úgy, hogy a felajánlásokból több intézménytípus részesülhessen. A felajánlások felhasználásában pedig szigorúbb szabályokat és folyamatos ellenőrzést vezetünk be, hiszen jelenleg a rendszer lehetőséget ad visszaélésekre. A személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetésre kerülő harmadik egy százalékából kulturális intézmények és egyesületek is részesülhetnek, így az adózó állampolgárok kulturális intézmények fennmaradását is támogathatják a jövőben. A rendszer működtetésében pedig meg kell valósítani a felajánlók és a kedvezményezettek közvetlen és transzparens összekötését: célunk, hogy a támogatás legyen látható és a támogató legyen emiatt közösségeiben elismert.

Vállalatok kulturális befektetéseinek támogatása

Magyarországon a privát mecenatúra hagyományai gyengék, az ehhez szükséges intézmények és normák nem vertek gyökeret a rendszerváltás óta. Ezért támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a privát szféra közvetlen részvételét erősítené a kultúrában. Úgy gondoljuk, van tér a közvetlen szponzoráció kultúrájának erősítésére: az állami szereplőknek partnerként kell működniük minden ilyen kezdeményezésben.

Kampány a helyi kulturális egyesületek létrehozására

A helyi együttműködések erősítése céljából kampányt indítunk olyan települési kulturális egyesületek létrehozására, amelyek a helyi gazdasági szereplőket és állampolgárokat kötik össze a helyi kultúra művelőivel. Célunk, hogy a szereplők együtt vegyenek részt a helyi kultúra működtetésében és finanszírozásában. Németországban régóta ilyen egyesületek adják az alapját a helyi kulturális élet szervezésének, aminek köszönhetően élő és sokak számára hozzáférhető helyi kultúra virágzik rengeteg kis- és nagytelepülésen. A helyi egyesületek támogatásán túl kulturális alapok működésének biztosításával ösztönözzük magánszemélyek és vállalatok kulturális befektetéseit, például vállalati gyűjtemények kialakítását annak érdekében, hogy segítsük a kereslet növekedését a kulturális termékek piacán.

Hazahozott tudás
Kulturális alapok működése Hollandiában

Hollandiában a magánszféra kulturális befektetéseit egy olyan speciális adóval ösztönzik, mely lehetőséget biztosít magánszemélyeknek arra, hogy alacsony kamatokkal operáló kulturális alapokba fektessék a pénzüket. Ezekben az alaptőke minimum 70%-át a holland alkotók és kulturális intézmények kulturális projektjeibe kell befektetni. Az első ilyen kulturális alapon keresztül például alacsony kamattal lehetett hitelt felvenni kulturális projektekre, más kulturális alapok pedig hozzájárultak közösségi és privát gyűjtemények fejlesztéséhez. Ilyen alapok működésével hazánkban is tehetnénk azért, hogy az alkotók könnyebben juthassanak hozzá a szükséges finanszírozáshoz.

A kultúra mindenkié, az ország minden pontján

Magyarország kulturális életét jelenleg a Budapest-központúság jellemzi. Bár a nagyobb városokban még működnek kulturális intézmények, a kisebb településeken csak elvétve van lehetőség magas színvonalú, változatos kulturális tevékenységek űzésére és fogyasztására. A társadalomnak, államnak viszont feltétlenül érdeke a kultúra fenntartása, eljuttatása az ország különböző pontjaira, ezért a Momentumnak kifejezett célja a kulturális szféra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése. Fontosnak tartjuk, hogy a kultúra ne csak azok számára legyen elérhető, akik megengedhetik maguknak, hanem azoknak is, akik hátrányos helyzetük miatt jelenleg kiszorulnak a kultúrafogyasztásból. A kultúra közönségét támogatni kell, ezzel segítve a hosszútávú építkezést.

 • Hátrányos helyzetű gyermekek kultúrafogyasztásának célzott támogatása
 • A magyar filmeket online elérhetővé tétele és a múzeumok ingyenes látogatásának lehetővé tétele
 • Az önkormányzatok kulturális működésének megerősítése, művelődési házak támogatása
Ne legyen luxus a kultúrafogyasztás!

A kultúra elérhetőségének segítése érdekében kibővítjük a kultúrautalványok rendszerét, az elmaradott régiók általános és középiskoláiban a gyerekek számára évente 5000 forint értékű kultúrautalványt teszünk elérhetővé. Az utalványhoz lehetőséget, és a lehetőséghez utalványt csatolunk: segítünk a családoknak megszervezni és finanszírozni a kulturális programokon való részvételt. Időszakonként és régiónként kész programjavaslatokkal és utazási kedvezményekkel szolgáljuk azokat a családokat, akiknek nem, vagy csak ritkán van lehetősége színvonalas kultúra fogyasztására. Emellett pedig a továbbiakban is működtetnénk az olyan iskolásokat célzó, hozzáférést segítő programokat, mint például az OperaKaland.

Ingyenesen látogatható állandó kiálítások

A hozzáférést segítő programok mellett célunk, hogy a magyar múzeumok állandó kiállításai mindenki számára ingyen elérhetőek legyenek: ezért egy olyan új múzeumfinanszírozási rendszert dolgozunk ki, amely lehetővé teszi, hogy a kiszámítható szakmai munka és a kiállítások folyamatos fejlesztése mellett az állandó kiállítások ingyenesen látogathatóak legyenek.

Online megtekinthető filmek

Azt gondoljuk, hogy a közös kulturális kincseinkhez való könnyebb hozzáférést más területeken is lehetővé kell tennünk. Ezért létrehozunk egy honlapot, amelyen az összes, a magyar állam által támogatott filmet, rövidfilmet és sorozatot online megtekinthetővé tesszük mindenki számára (legkorábban 3 évvel azok megjelenése után). Továbbá megvizsgáljuk, hogy a digitalizáció és az internet segítségével hogyan tehetnénk még inkább elérhetővé az állam által támogatott alkotásokat a kultúra minden területén.

Gondolkozzunk kultúrában az ország minden pontján

Intenzívebb együttműködésre van szükség területi szinten a különböző kulturális, oktatási, illetve szociális intézmények között ahhoz, hogy több program valósuljon meg. Ezért települési szinten mindenhol létrehozzuk a kulturális referens tisztségét, ahol pedig vannak ilyen referensek, ott hatáskörüket célirányosan kibővítjük. A kulturális referens feladata a település kulturális életének tervezése, a szereplők közötti együttműködés segítése és a fentiekben is bemutatott helyi kulturális egyesületek támogatása lesz.

„[...] nincsenek kulturális programok, a fiatalok elmennek, elöregszik a város.”
–– Noémi, Zalaegerszeg
Művelődési házak támogatása

A települések kulturális életében központi szerepet szánunk a művelődési házak működésének, ezért támogatjuk ezek további fejlesztését. A művelődési házakban a hagyományok ápolása és a szórakoztatás mellett jobban előtérbe kell kerülnie a közösségépítő, ismeretterjesztő, és állampolgári aktivizmusra buzdító funkcióknak. A települések helyi lehetőségei mellett fontosnak tartjuk támogatni a vándorkultúra különböző formáit (társulatok és együttesek turnéi, vándor koncertpedagógiai foglalkozások, testvérvárosi kapcsolatok, stb.), hogy mindenkinek lehetősége legyen megismerni más vidékek, országok, kulturális körök szokásait, művészetét.

A kisebbségek kultúrája is közös életünk része

A nemzeti kultúra nem homogén: a kisebbségi hagyományok, a magyar kultúra és az európai identitás nem egymás ellenében hat, hanem egymást erősíti. A Momentum célja, hogy a kisebbségek kialakíthassák saját narratíváikat, hogy szabadon ápolják kulturális örökségeiket és hogy megtalálhassák helyüket a Kárpát-medencében. A kisebbségi művészeti formák fennmaradása szempontjából kulcskérdés az, hogy legyenek valós kapcsolódási pontok a többségi és kisebbségi kultúrák között. Ezért a kortárs művészeken és alkotásokon keresztül ösztönözzük a heterogén, egyéni hangok nyilvánosságra kerülését, amelyeknek része, de nem kizárólagos jellemzője a kisebbséghez tartozás. Ezek árnyalják és mélyítik a kisebbségekről a társadalomban kialakult képet és kapcsolatot teremtenek a különböző közösségek között.

 • Kisebbségi művészek bevonása a szakmai döntéshozatalba
 • Kisebbségi művészet tereinek támogatása
Kisebbségi művészek bevonása a szakmai döntéshozatalba

Bevonjuk a kisebbségi művészeket és a szakmai értelmiség tagjait az adott szakmát érintő beruházások eldöntésébe, a szakmai koncepciók kialakításába, és a vonatkozó pályázatok kiírásába. Pályázati forrásokkal ösztönözzük a többféle értelmezést és hozzáférést elősegítő kulturális intézményfejlesztéseket és célzottan elérhetővé tesszük a digitális archívumokat a kisebbségi kultúra képviselői számára.

Kisebbségi művészet tereinek támogatása

Támogatjuk kritikai fókuszú galériák, kortárs művészeti közösségi terek létrehozását, amelyek kisebbségi, társadalmi kérdésekre reflektáló kiállításokat és kísérő programokat szerveznek. Ezek a helyszínek elősegítik az érintett felek közti kapcsolatfelvételt, szakmai és közéleti diskurzusokat indíthatnak el, a nyilvános programok pedig a nagyközönség felé is kinyitják a szakmát.

Képzőművészet és múzeumok

A múzeumi rendszer problémái tagadhatatlanok: az intézmények munkájában, a személyi kinevezésekben és a támogatások elosztásában a politikai érdekek és lojalitás felülírja a szakmai szempontokat. Budapest és a vidék viszonyában is hiányzik az egyensúly, fontos múzeumok és közgyűjtemények vannak válságban országszerte. Mindemellett ma Magyarországon nem működik műemlékvédelmi rendszer, és nem egy kulturális örökségünk szenved visszafordíthatatlan károkat. A képzőművészetben az alkotók és az előremutató kezdeményezések helyzete nehéz, nem elérhetőek számukra a lehetőségek és az erőforrások. Így az intézmények nemcsak a szakmai legitimitásukat vesztik el, hanem azt az alapvető szerepüket is, hogy társadalmi kérdéseket hozzanak felszínre és párbeszédet generáljanak. A Momentum helyre állítja ezeket a viszonyokat: felülvizsgáljuk a múzeumok működését, műemlékvédelmi rendszert állítunk fel és támogatjuk a fiatal művészek érvényesülését.

 • Kiszámítható fenntartási rendszer a múzeumoknak
 • Műemlékvédelmi rendszert építése független szakhatósági szerv felállításával
 • Mentorprogram a fiatal művészek számára
 • A digitalizásálás gyakorlatának általánossá tétele
 • Hely a kortárs dizájn számára
Megoldjuk a múzeumi világ problémáit

A Momentum célja, hogy a múzeumi hálózat esetében felülvizsgálja a fenntartói rendszert, helyrehozza az ezen a téren mutatkozó szakmai melléfogásokat, és biztosítsa azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik a legmagasabb szintű szakmai munkát: stabilitást és átlátható lehetőségeket teremtsen a művészek és szakemberek számára, a pártpolitika beleszólása nélkül. Célunk továbbá, hogy az ország egész területén, minél több ember számára legyen elérhető, érthető és élvezhető a klasszikus és kortárs képzőművészet.

Műemlékvédelmi rendszerre szükségünk van

Bár egy független magyar műemlékvédelmi rendszer kiépítése a rendszerváltás óta elmaradt, az elmúlt években a kormány felszámolta a műemlékvédelem összes működő szervét. Eközben a kormány számtalan műemléki védettség alatt álló épületet hagy pusztulni, amelyek visszafordíthatatlanul károsodnak. A Momentum a műemlékvédelmi rendszer kiépítését egy független szakhatósági szerv felállításával, illetve a jövő generációinak kulturálisan érzékeny kinevelésével érné el. Támogatjuk az örökség- és műemlékvédelem tanrendbe való beiktatását múzeumpedagógiai foglalkozások keretében. Támogatjuk továbbá az interaktív múzeumpedagógiai és iskolai programokat, amelyek a kulturális örökségeinkkel foglalkoznak, a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve.

Támogatjuk a fiatal művészek hazai boldogulását

A Momentum alapvető fontosságúnak tartja a pályakezdő képzőművészek és kurátorok támogatását, hiszen számukra drasztikusan csökkent a hozzáférés azokhoz a csatornákhoz és karrierutakhoz, ahol megmutatják munkáikat és bekerülhetnek az intézményrendszerbe. Célunk, hogy lehetőséget biztosítunk számukra a pályán maradáshoz. Ennek érdekében olyan átfogó mentorprogramot dolgozunk ki, amely a jelenlegi lehetőségekkel ellentétben valóban segítené a fiatal művészeket a hazai boldogulásban.

Helyi példa
Aviva képzőművészeti díj fiatal alkotóknak

A 2009 és 2011 között működő, a brit Turner prize példáját követő Aviva Képzőművészeti Díj egy jó példája volt a magánszféra és az állami intézmények együttműködésének. Az Aviva biztosító a díj odaítélésével 5 millió forinttal támogatott egy 40 év alatti művészt vagy művészcsoportot, ezen felül pedig állta a jelöltek csoportos kiállításának költségeit a Műcsarnokban. A díj nemcsak szakmai körökben, hanem a nagyközönség számára is népszerűvé vált. Az Aviva Képzőművészeti Díj jó példa arra, hogy specifikus problémák megoldásáért hogyan tehetünk közösen. A hasonló vállalati programok nagyban segítenék magukat a támogatott művészeket és a kortárs művészet általánosabb ismertségét is.

Folytatjuk a digitalizálást

A digitalizálás folyamata kiemelt fontosságú, hiszen egyszerre szolgálja a kulturális értékek védelmét és teszi lehetővé tömegek számára a kulturális értékekhez való hozzáférést. Noha a digitalizálás folyamata az elmúlt években megindult a múzeumi digitális stratégiák megalkotásával, rengeteg kezdeményzésre továbbra sem jut elég figyelem és forrás. A múzeumokban megkezdett munkát érdemes folytatni, a digitalizálást célzó kezdeményezéseket pedig a művészet minden területén szükséges támogatni. A jövőben az alkotás és a terjesztés minden formájába be kell építenünk a digitális technológiák és az internet célszerű használatát.

Megerősítjük a dizájn intézményeit

Régi adóssága a hazai közgyűjteményi rendszernek egy a kortárs magyar dizájnt gyűjtő és bemutató intézmény. Egy kortárs nemzeti dizájn gyűjtemény serkentőleg hatna a hazai szcénára és segítené azt, hogy hazánk szorosabb kapcsolatokat létesíthessen a nemzetközi dizájn-életben. A Momentum nyitott a szakma kezdeményezéseire a területen, támogatja díjak, kiállítások vagy szaklapok létrehozását.

Színházak és színházi fesztiválok

A magyar színházi struktúra változatos és dinamikus; meghatározó jellegzetessége, hogy nagymértékben őrzi a társulatos repertoárjátszás hagyományát, ami mind művészileg, mind a közönség szempontjából jó és hasznos. Mindazonáltal számos más forma is működőképes - a független színházaktól a befogadó színházakon át a magánszínházakig és alkalmi színházi társulásokig -, és a Momentum ezekre a formációkra is biztonságos finanszírozási mechanizmust alakít ki, ami biztosítja a tervezést és a hosszabb távú nyugodt alkotómunkát.

 • Egyenlőbben finanszírozott színházak
 • Szakmai kuratóriumokra bízott kinevezések
 • Színházak együttműködésének kiemelt támogatása
 • A nagyközönség és a szakma programjainak különválasztása
Egyenlőbb finanszírozási környezet megteremtéses

Áttekintjük a tulajdonosi-fenntartói struktúrát: ha a színházak költségvetési és önkormányzati támogatásban is részesülnek, világosan kell látni, melyiknek mi a feladata. A jelenlegi "kiemelt" színházi rendszer a többtagozatosságot veszi alapul, és mintegy automatikusan emelt támogatást juttat a kiemelt színházaknak, függetlenül azok mérhető és művészi teljesítményétől. Korrigáljuk a produkciós támogatások szisztémáját is: a kőszínházak és függetlenek támogatási arányát felülvizsgáljuk, hogy nagyobb tér juthasson az innovatív, kísérletező kezdeményezéseknek, akár egy-egy kőszínházon belül is.

A kinevezéseket a szakmára bízzuk

Az igazgatói kinevezéseknél a jelenlegi, túlnyomó többségében politikailag motivált kinevezések helyett valódi szakmai kuratóriumokat hozunk létre: a fenntartónak és a minisztériumnak legfeljebb egy-egy képviselője lehet a héttagú testületben, a többit a nem politikai alapon létrejött szakmai szervezetek delegálják. A kinevezési procedúrát minden stádiumában nyilvánossá tesszük. Csak az pályázhat, aki mind a pályázat, mind az eljárás nyilvánosságát vállalja.

A hazai és külföldi együttműködésekből többet is ki lehet hozni

Jelenleg is számos koprodukció jön létre különböző társulatok között, de még többre lenne lehetőség. Külön forrást biztosítunk arra, hogy egy-egy sikeres vidéki színházi produkció más városokban is megjelenhessen és igény szerint többször is fővárosi színpadokra kerülhessen. Az NKA fontos feladata továbbá, hogy pályázati pénzt biztosítson arra, hogy egy-egy színház fontos külföldi előadást lásson vendégül.

Különválasztjuk a szakmai megmérettetéseket a nagyközönség programjaitól

A fesztiváloknál különválasztjuk a főként a nagyközönségnek szóló, színes kínálattal bíró eseménysorozatot a szakmai megmérettetéstől. A Pécsi Országos Színházi Találkozó jelenlegi formájában szerencsétlenül keveri a kettőt, és egyik terepen sem sikeres. A nagyközönségnek szóló színházi fesztivál üzleti, kereskedelmi esemény, a szakmai fesztivál viszont minden elemében szakmai, vagyis az adott évad legjobb előadásait vonultatja föl, minden egyéb szempont szerepeltetése nélkül. A szakmai események kiemelt állami támogatásra szorulnak, hiszen fontos feladatuk, hogy idevonzzák a külföldi színházi szakmát és ennek révén becsatolják a magyar színházat az európai színházi vérkeringésbe.

Irodalom és könyvkiadás

A Momentumban úgy gondoljuk, hogy a könyvkiadás és könyvkereskedelem tartalmi irányítása nem állami feladat. Emellett pedig a politikailag erősen meghatározott, államilag túlfizetett, egyetlen ember ízlésének és lojalitásának kiszolgáltatott állami könyvgyűjteményeknek véleményünk szerint semmi értelme, így a Nemzeti Könyvtárhoz hasonló programokat a Momentum nem fog működtetni. Ezzel szemben az irodalom és könyvkiadás világának szervezésében célzott támogatásokkal kívánunk részt venni, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap pályázati rendszerén keresztül teszünk elérhetővé.

 • Kiemelt jelentőségű alkotások támogatása ösztöndíjjal
 • Az iskolai könyvtárak és a gyermekirodalom kiadásának támogatása
 • Elérhető források könyvtárfejlesztéshez
 • Fiatal szerzők megjelenésének és társadalmi dokumentációinak segítése
Fordítástámogatással segítjük a magyar szerzők érvényesülését

Jelenleg a fordítástámogatás rendszere gyakorlatilag nem működik Magyarországon, ami miatt sok esetben nem jutnak el magyar szerzők művei a külföldi piacokra és Magyarország elszigeteltebb lett az irodalom világában. Ezért fordítói ösztöndíjakkal ösztönözzük mind a magyar irodalom idegen nyelvre fordítását, mind a külföldi irodalom legkiválóbb alkotásainak magyarra fordítását.

Befektetünk a gyerekek és fiatalok olvasásába

Mivel fontosnak tartjuk, hogy a fiatal generációk számára legyen elérhető korszerű, könnyen fogyasztható irodalom, ezért támogatjuk a gyerekirodalom kiadását erre a célra kiírt pályázatokkal. Továbbá elengedhetetlen, hogy az alap- és középfokú oktatáshoz szükséges irodalom olcsón rendelkezésre álljon minden tanuló számára, ezért célzottan támogatjuk az iskolai könyvtárakat.

A könyvtárak pedig nem csak a fiatalok számára teszik elérhetővé az irodalom remekeit. A könyvtári forma véleményünk szerint nem idejétmúlt, és fontos szerepet tölt be települések kulturális életében. Éppen ezért folyamatos karbantartásra és készletfejlesztésre van szüksége ezeknek az intézményeknek, amely célból szintén pályázatokat teszünk elérhetővé.

Támogatjuk a fiatal szerzőket és a dokumentatív alkotásokat

Mivel úgy gondoljuk, a jelen és a múlt magyar viszonyainak irodalmi megörökítése kiemelt fontosságú, ezért ösztöndíjakkal támogatjuk azokat a dokumentatív alkotásokat, amelyek a múlt feltárásával, illetve a jelen problémás társadalmi viszonyaival foglalkoznak. Ezen túl pedig segítjük a fiatal és új szerzők kitörését: ösztöndíjakkal és pályázatokkal támogatjuk a könyves szervezetek, céhek és szövetségek szakmai véleményére támaszkodva az elsőkötetes, illetve fiatal írókat és fordítókat.

Film- és mozgóképkultúra

Az elmúlt évek játékfilmes sikerei méltán tették büszkévé az országot. A mozgóképkultúrának azonban ezeknél többről kellene szólnia. A Momentum feladatának tekinti szakmai önrendelkezés megteremtését, a méltatlanul elhanyagolt filmes műfajok felkarolását, a tágabban vett filmszakmai közeg leépítésének megállítását és a mozgóképkultúra és médiaismeret megerősítését a közoktatásban.

 • Átlátható és szakmai döntések rendszerének felállítása a filmek területén
 • Lehetőség a filmkulúra elhanyagolt területeinek
 • A mozgóképkultúra oktatásának reformja
A film területén is szükség van az átlátható, demokratikus működésre

Az állam szerepvállalása szükségszerű a mozgóképkultúra finanszírozásában, és így irányításában is. A magyar filmektől önfenntartás vagy nyereségesség nem várható el, tisztán piaci alapon a német, francia vagy olasz filmgyártás sem működhetne. Viszont az állam szerepvállalását meghatározó jelenlegi döntéshozatal központosított és kézivezérelt. Egy személyében nem leváltható, semmilyen szerv felügyelete alá nem tartozó önkényúr kinevezése elvben és a gyakorlatban is antidemokratikus. A jövőben az állami források elosztása minden esetben transzparens szempontok mentén, demokratikus módon, a szakma bevonásával kell, hogy történjen. A magyar adófizetők pénzén finanszírozott művekről legitim döntést az adott szakma közössége hozhat – világos elvek mentén, átláthatóan. Többcsatornás finanszírozási rendszerre van szükség ahhoz, hogy ne csak egy döntéshozó bizottság kialakult preferenciái kapjanak teret az állami források elosztásánál. Ezen kívül a különböző forrásokból elérhető támogatások műfajspecifikusan teszik lehetővé a finanszírozást (pl. animáció, kísérleti alkotások, stb.).

A filmkultúra elhanyagolt részeit fel kell karolnunk

A mai magyar filmpolitika elkülönítve és kiemelten kezeli a játékfilmet. Mindeközben nem kapnak életteret a mozgóképkultúra olyan területei, amelyek szerves részét képezik a filmkultúrának és a nemzet szellemi életének. A Momentum nem feledkezik meg a dokumentumfilmes és animációs filmek terén kialakult hagyományainkról, a kísérleti- és rövidfilmek világáról, az értékek elérhetővé tételéről a forgalmazás segítése révén, az artmozik fenntartásáról, a filmes sajtó, illetve a filmes könyvkiadás feltámasztásáról. Ezek teremtenek élő alkotó szövetet, ezeken keresztül kapcsolódnak a hazai alkotók egymással, a közönséggel és a világgal. A Momentum biztosítja az erőforrásokat e területek normális működéséhez.

A mozgóképkultúra szerepének átgondolása a közoktatásban

A mozgókép-oktatás területén máshová helyezzük a hangsúlyokat. A filmtörténeti hagyomány oktatása középiskolás szinten nem életszerű, viszont a középiskolás gyerekeknek érteniük kell, a különbséget dokumentum és fikció között; a médiában a hír és a vélemény között; vagy az általuk nap mint nap használt közösségi média működési módját és problémáit. Ezzel a tudatos, manipulációkkal szemben saját magukat megvédeni képes egyének és közösségek létrejöttét segítjük. Ennek megfelelően az ehhez kapcsolódó fejlesztési célok és feladatok a magtantervbe is bekerülnek.

Könnyűzene és zenei oktatás

A zene világában érdekelt felek (zenészek, rendezvényszervezők, kiadók és menedzserek, stb.) szervezik magukat és előremutató elképzeléseket és ötleteket fogalmaznak meg az iparág fejlődésével kapcsolatban. A Momentum támogatja a szervezett szakmai képviseletet, a szereplőkkel együtt kíván hozzájárulni a terület fejlesztéséhez, és közösen dönt az állami szerepvállalás eszközeiről. A Momentum célja, hogy partnerként együtt dolgozzon a sikeren olyan emberekkel, akik őszintén szeretik, amit csinálnak.

 • Cseh Tamás Program működésének stabilizálása
 • Zenei exportiroda létrehozása
 • Kiszámítható együttműködés a zene világának képviselőivel
 • Közös befektetések ösztönzése a zeneipar nagyobb szereplői között
 • A piaci szereplők működésének kiegészítése a zenei közszolgáltatás terén
A Cseh Tamás Programhoz hasonló fejlesztésekre szükség van

Nem romboljuk le azt, ami hasznos: az elmúlt évtized tapasztalatai megmutatták, hogy egy átfogó könnyűzenei programra szükség van. Az új zenekarok elindulását érdemes lesz a jövőben is segíteni, a koncerthelyszínek fejlesztése továbbra is fontos cél az egész országban, a zenei örökségvédelem feladatával pedig foglalkozni kell, különben elvesznek közös értékeink. Az elmúlt években a Cseh Tamás Program hozzájárult e célok megvalósulásához, működését a jövőben finomítani és stabilizálni kell. A zenészek nemzetközi érvényesülésébe pedig érdemes a továbbiakban többet is befektetni, például egy magyar zenei exportiroda működésének újbóli támogatásával.

Valós állami részvétel a költségekben - Partnerségben az iparággal

Jelenleg a Cseh Tamás Program közel egymilliárd forintos éves finanszírozása az üreshordozó-díjak egy részéből történik. A Momentum nem a zenészektől venné el az iparág fejlesztéséhez szükséges pénzt, hanem valós állami hozzájárulást valósítana meg, az üreshordozó-díjból származó jogdíjakat pedig teljes egészében a jogosultakhoz juttatná. Viszont fontosnak tartjuk, hogy az érintettek is részt vegyenek a továbblépést célzó programok finanszírozásában. Ezért a zeneipar meghatározó képviselőit arra kérjük, hogy a tervezés során kötelezzék el magukat a közös befektetésekre, akár a CsTP, akár egy exportiroda, akár egyéb általuk kitalált programok kapcsán. Egy ilyen partnerség alapja lehetne a programok hosszútávú működésének.

Médiaszabályozás a magyar kultúra szolgálatában

Támogatjuk a magyar kultúra stabil megjelenését a média- és tartalomszolgáltatásban, ezért a magyar előadói kvótát csak annyiban pontosítanánk, hogy a hazai előadók nem magyar nyelvű dalait is magyar elhangzásnak tekintenénk. Az állami médiának nem versenyeznie kell a piaci médiaszolgáltatókkal, hanem kiegészítenie azokat, így platformot adva minden magyar művésznek és előadónak. Fontos, hogy a jelenlegi körülményekkel ellentétben legyen legalább egy piaci logika alapján működő országos lefedettségű kereskedelmi rádióadás, és hogy emellett olyan népszerű, állami könnyű- és komolyzenei csatornák is működjenek, amelyek zenei profiljukat tekintve kiegészítik a kereskedelmi szolgáltatásokat.

Zeneoktatás nélkül nincs zenei kultúra és közönség

Magyarországon komoly hagyományai vannak a zenei oktatásnak és nevelésnek, ez a hagyomány azonban már csak halványan van jelen a közoktatásban. A Momentumnak fontos, hogy a Kodály-módszer ne csak a szolmizálásból álljon, hogy megjelenjenek a használható hangszerek az iskolában, hogy a könnyűzene is bekerülhessen az iskolai tantervekbe és hogy az ének-zene óra a tartalmas élmény, és ne a vicc tárgya legyen a gyerekek szemében. Ennek érdekében megteremtjük annak a lehetőségét, hogy minden iskolában szaktanár tarthassa az ének-zene órákat. Ellátjuk a közoktatás intézményeit hangszerekkel és több lehetőséget biztosítunk a zene valós megélésére a középszintű oktatásban. A zenei közoktatás mellett az alapvetően jó minőségű zeneiskolai intézményrendszert is folyamatosan fejlesztenénk és finanszíroznánk. Mindezek mellett az iskola kapuin túl is fontos a zenei nevelés, ezért erőteljesebben támogatjuk a jelenleg is futó koncertpedagógiai kezdeményezéseket.

2.

Állam és egyházak

A magyar társadalom fontos részeinek és alakítóinak tartjuk a vallási közösségeket és vallásos embereket.

A közösségépítés, az erkölcsi nevelés, a jóra való törekvés mind olyan értékek, amelyek az egyházi közösségek sajátjai is, és amelyeket a Momentum is fontosnak tart. A jelenlegi egyházügyi szabályozás és finanszírozási rendszer azonban kiszolgáltatottá teszi a vallási közösségeket a mindenkori kormánynak és korlátozza a vallási élet sokszínűségét. Célunk, hogy az egyházak valóban független szereplők legyenek a társadalomban; hogy a pártpolitika ne avatkozhasson bele a vallásos közösségek életébe. Szeretnénk elősegíteni és szorgalmazni a hívek és szimpatizánsok felelősségvállalását, hogy lépésről-lépésre, saját döntésük alapján önfenntartóvá válhasson minden vallási közösség.

Megerősítjük az egyházakat

Az állam semlegessége az egyházakkal szemben a demokrácia egyik vívmánya. Ebből következik, hogy az állam nem szólhat bele az egyházak belső ügyeibe, és nem gyakorolhat nyomást egy-egy közösségre vagy intézményre. A kormány méltánytalan egyházjogi törvényének 2011-es elfogadása óta számos felekezetnek szüntették meg az egyházi státuszát. Ezek a vallási közösségek jogilag és erkölcsileg is ellehetetlenültek, a társadalom érdekeit szolgáló hitéleti és karitatív munkájuk a háttérbe szorult. A társadalomban és az egyházakon belül, illetve az egyházak között is elkerülhető konfliktusok alakultak ki. A Momentum másképpen határozná meg az egyházi státuszt, és függetlenítené a mindenkori elbírálás rendszerét a politika működésétől.

 • Kiterjesztjük egy egyházi státuszt
 • Az egyházak elbírálását függetlenítjük a politikától
Kiterjesztjük az egyházi státuszt, az elbírálást függetlenné tesszük a politikától

Módosítjuk az egyházügyi törvényt (2011. évi CCVI. törvény) és az azonos jogokat garantáló státuszt adunk minden vallási közösségnek. Az egyházak és vallási közösségek bejegyzéséről szóló döntést pedig áthelyezzük a parlament hatásköréből a bíróságéba. Így biztosítjuk, hogy egy vallási közösség bejegyzése a politikától függetlenül, előre meghatározott, objektív szempontrendszer szerint történjék. Hosszú távú célunk egy olyan egyházfinanszírozási rendszer létrehozása, amely függetlenséget biztosít az egyenlő jogokkal rendelkező egyházaknak.

Segítjük az egyházak gazdasági autonómiájának kialakítását

A Momentumban úgy véljük, hogy az egyházak államtól független, stabil működése akkor valósulhat meg igazán, ha ennek sikerül megteremtenünk valódi kereteit és garanciáit és az egyházak egyszer gazdaságilag is képesek lesznek az autonóm működésre. Ezért támogatunk minden olyan szakpolitikai elképzelést, mely hozzájárulna ennek a távlati célnak az eléréséhez.

 • Bevezetünk egy önkéntes felajánlásokon alapuló rendszert
 • A harmadik SZJA 1% felhasználható lesz egyházak támogatására is
Önkéntes felajánlások rendszere az államon keresztül

Az egyházakat segítjük abban, hogy kialakíthassák gazdasági autonómiájukat, és saját döntésük alapján anyagilag függetlenedhessenek az államtól. Az 1% felajánlások mellett kísérleti jelleggel bevezetünk egy önkéntes egyházfinanszírozási rendszert is, amellyel az állampolgárok önkéntes alapon, az állami adórendszeren keresztül adományozhatnak az egyháznak. Regisztrációt követően az állampolgár bruttó jövedelméből az adón és a járulékokon túl a rendszer az állampolgár által meghatározott mértékű egyházi adományt is levonja és a választott egyház felé automatikusan továbbítja.

SZJA: lehetőség még egy százalékra és a hosszútávú elköteleződésre

A személyi jövedelemadó (SZJA) civil szervezeteknek és egyházaknak felajánlható kétszer 1%-a mellett egy harmadik 1%-ot teszünk felajánlhatóvá. A harmadik 1% felhasználása szabad, így ha az állampolgárok úgy kívánják személyi jövedelemadójuk összesen 2%-át irányíthatják különböző egyházi szervezetekhez. Továbbá lehetőséget adunk felajánlható 1%-ról való hosszú távú rendelkezésre, hogy az 1 % akkor is célba jusson, ha a támogató adott évben elfelejtett róla rendelkezni.

Támogatjuk a párbeszédet a vallásos és nem vallásos társadalmi csoportok között

A magyar társadalom vallásos és nem vallásos csoportjai között bizonyos kérdésekben fojtogató feszültség alakult ki. A kapcsolatot nem jellemzi megértés, konstruktív párbeszéd, együttműködés; sokkal jellemzőbbek az előítéletek, a bizalmatlanság, az elszigeteltség. Országunk jövője a különböző társadalmi csoportok együttműködésén nyugszik. Mi a Momentumban hiszünk abban, hogy a sokszínűségben erő rejlik, hogy a párbeszéd inspirál, és hogy egymás értékeit megismerve, egymást megértve gazdagodhatunk.

 • Megrendezzük a Társadalmi Párbeszéd Hetét
 • Iskolai programsorozatot indítunk az ország vallási közösségeinek megismertetése céljából
Platformot szervezünk a párbeszédnek

Évente egy alkalommal megrendezzük a Társadalmi Párbeszéd Hetét a vallási közösségek és civil szervezetek részvételével. A TPH párbeszédre hívja a vallásos és nem vallásos csoportokat, résztvevői az aktuális vallási és társadalmi kérdések megvitatásán, élményeik megosztásán, a sikeres kezdeményezések és tervek bemutatásán keresztül könnyebben közelíthetik majd álláspontjaikat és mélyíthetik kapcsolataikatkat. A fesztivál jellegű esemény reményeink szerint alkalmas lenne arra is, hogy a különböző egyházak közösségei jobban megismerjék egymást. A Társadalmi Párbeszéd Hete minden évben január 6-13. között kerül majd megrendezésre, emlékezve az 1568-as tordai országgyűlésre, amikor Erdélyben a történelem folyamán először biztosították a vallásszabadságot.

Iskolai programsorozat a vallási közzösségek megismertetése céljából

Az államnak garantálnia kell az egyházak intézményes és szellemi függetlenségét annak érdekében, hogy a vallási eszmék szabadon áramolhassanak a társadalomban és az állampolgárok szabadon és tudatosan hozhassanak döntést saját vallásgyakorlásukat illetően. A Momentum egy iskolai programsorozat segítségével segítené az országban működő vallási közösségek megismerését, hogy a jövő generációi átfogó képet nyerhessenek a Magyarországon gyakorolt vallásokról. Ez hozzájárulhat a türelem és a párbeszéd kialakulásához a vallásos és nem vallásos társadalmi csoportok között.

3.

Sport

A sport megtestesíti azokat az értékeket, amelyet a Momentum magáénak vall. A sportban mindenki egyenlő feltételekkel indul, ugyanakkor a teljesítmény a siker legfőbb fokmérője.

A sport alapértékei a fair play és a szolidaritás, amelyek nélkülözhetetlenek egy igazságosan működő társadalom megteremtésében is. A sportsikerek ugyanakkor képesek egy büszke és összetartó közösséget kovácsolni és ezáltal hozzájárulnak a pozitív nemzetkép megteremtéséhez.

A Momentum Magyarországán a sport alapvető szerepet játszik az egészséges, összetartó, és befogadó társadalom megteremtésében. A mindennapos testmozgásban való lakossági részvétel ösztönzésével hozzájárulunk az egészségügyi ellátórendszer terheinek csökkentéséhez és a társadalom termelékenységének növeléséhez. A lakosság sportját elősegítő, hosszú távú és költséghatékony infrastrukturális befektetéseken keresztül ösztönözzük az egészséges életmódra való nevelést, a sporton keresztüli társadalmi bevonást és a helyi közösségek kohézióját. A sportfinanszírozás racionalizálásával helyreállítjuk a szabadidősport és versenysport támogatása közötti egyensúlyt és előmozdítjuk a sportbeli forráselosztás hatékonyságát. Az élményközpontú testnevelés bevezetésével megteremtjük az élethosszig tartó testmozgás alapjait és ösztönözzük a sportszervezetek és közoktatási intézmények közötti együttműködést, amely hosszú távon erősíti sportnemzeti státuszunk fenntartását. A jogszabályok módosításával elérjük, hogy a sport politikától való függetlensége a jó kormányzási mechanizmusokkal együtt megvalósuljon.

Az egészség szolgálatába állítjuk a sportos életet

A magyar emberek egészségügyi helyzete aggasztó, a legtöbb hazai és nemzetközi felmérés lesújtó képet mutat a lakosság fizikai és mentális állapotáról. Egyes hazai felmérések szerint a lakosság 53 %-a egyáltalán nem, 24 %-a pedig havonta 1-3 alkalommal sportol, amely messze elmarad az európai átlagtól. A súlyproblémákkal küzdők aránya az utóbbi évtizedekben növekedett, hazánkban minden második ember túlsúlyos vagy elhízott. Magyarországon a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek mellett a cukorbetegség is rendkívül elterjedt. Az elmúlt évek sportpolitikájának kudarca, hogy a sport területén megvalósuló látványberuházások és a kedvezményezett sportágakba való feltétel nélküli pénzszórás háttérbe szorította a lakosság prevenciós célú sportjának valódi fejlesztését és a szabadidősportot támogató infrastruktúra kiépítését. Különösen a felnőtt lakosságra vonatkozó szisztematikus fejlesztések maradtak el.

 • Befektetés az alacsony fenntartási költségű sportinfrastruktúrába
 • Szociális sportbérlet a rászolulóknak
 • Testmozgás orvosi receptre
Befektetés az alulról szerveződő sportba (szabadidősport)

Célunk, hogy a látványsport-beruházások mellett olyan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek mindenki számára elérhetővé teszik a szabadidő egészséges eltöltésének legcélszerűbb módját, a sportolást. Közvetett cél továbbá, hogy a szabadidősport gyakorlásán keresztül a lakosság fizikai aktivitási rátája minden korcsoportban és minden társadalmi rétegben növekedjen. A szabadidősport nemcsak az egészséges életmód gyakorlását, hanem a társadalmi kohéziót is ösztönzi. E célok érdekében nyílt pályázati forrásokat szánunk a szabadidős sportinfrastruktúra fejlesztésére. Az eddigieknél nagyságrendekkel többet fektetünk az alacsony fenntartási költségű sportinfrastruktúra különböző formáiba (pl. szabadtéri edzőparkok, futópályák, multifunkcionális sportpályák), ezeket pedig elérhetővé tesszük a lakosság számára. A pályázatok elbírálása transzparens módon, az értékelési szempontok és eredmények teljes nyilvánossága mellett történne.

„A sportolási lehetőségek sajnos folyamatosan fogynak, szükség lenne a hobbisport infrakstruktúrájára.”
–– Áron, Pécs
A sportolás mindenkié: szociális sportbérletek

Olyan, a mindennapos testmozgást az alacsonyabb jövedelműek körében ösztönző költségcsökkentő rendszereket alakítunk ki, mint például a szociális uszodabérlet, amely az állami és önkormányzati fenntartású uszodákban biztosítja a sportolási lehetőséget a rászorulóknak. Fontos, hogy a közpénzből megvalósult sportberuházások szolgáltatásait ne csak piaci alapon lehessen értékesíteni, hanem megjelenjenek a szociális szempontok is. Az érintett csoportokat bevonjuk a helyi és megyei szintű szabadidősport-programok tervezésébe és működtetésébe. A megyei önkormányzatoknál sporttal foglalkozó referenseket nevezünk ki az alulról szerveződő sport fellendítése céljából, azoknál az önkormányzatoknál pedig, ahol vannak ilyen referensek, hatáskörüket célirányosan kibővítjük.

A sport egészségfejlesztésben játszott szerepének tudatosítása és népszerűsítése

A lakosság fizikai aktivitási rátája és a túlsúlyhoz és elhízáshoz kötődő egészségügyi kiadások között szoros kapcsolat van. Célunk a lakosságban tudatosítani a sportnak az egészségfejlesztésben játszott prevenciós szerepét, és ezáltal is népszerűbbé tenni a szabadidős sporttevékenységeket. Hosszú távú célunk, hogy az egészségügyi rendszer a túlsúlyos betegek ellátására eső kiadásait a jelenlegi 11%- ról 5%-ra mérsékeljük. Ennek érdekében bevezetjük a testmozgás orvosi receptre történő felírását, amelynek támogatását az OEP-n keresztül biztosítjuk. A háziorvos vagy szakorvos a gyógyászati beutalók mintájára receptet írhat fel az indokolt egészségi állapot fennállása esetén, amely adott költségkeretek között időszakosan fedezi a sportszakemberek által felügyelt testmozgásban való részvétel költségeit.

Hazahozott tudás
Sport receptre

A sportolási lehetőségek receptre való felírása több országban is létező gyakorlat, Svédországban például hasonló program a ’80-as évek óta létezik. Jellemzően az enyhébb egészségügyi panaszokra történik a sport különböző formáinak felírása, ennek keretében az orvos a recepten megszabja a kívánatos testmozgás főbb paramétereit (típus, gyakoriság, intenzitás). Olyan személyeknél, akiknél már komolyabb betegség áll fenn (pl.: kettes típusú cukorbetegség), komolyabb szakmai segítségre van szükség. Így például az Egyesült Királyságban kiválasztott edzők és edzőtermek felelnek a komolyabb betegségekkel küzdő páciensek kezeléséért.

Kiterjesztjük továbbá a cafeteria-rendszerek felhasználhatóságát a szabadidő alszámla éves keretének megduplázásával és az ebből finanszírozható szolgáltatások kibővítésével. Célunk, hogy a kártyával lehessen fizetni szakedzői szolgáltatásért (pl. személyi edző, úszásoktatás) és sporteszköz-bérlésért is.

Élményközpontú iskolai testnevelésre van szükségünk

Bár a mindennapos testnevelés bevezetésével jelentős lépés történt a fiatalok aktív életmódjának ösztönzése felé, az intézkedés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Azzal, hogy kötelezték az iskolákat a mindennapos testnevelésre anélkül, hogy kellő mértékű anyagi és infrastrukturális forrást biztosítottak volna számukra, annyit értek el, hogy az iskolák és a szülők maguk is csak a kiskapukat keresik, miként kerülhetik ki ezt a szabályozást. Ennek ellenére a Momentum továbbra is fontosnak tartja, hogy a sportos és egészséges életmódra való nevelés már az alapfokú oktatásban megkezdődjön, hiszen ez kulcsszerepet játszik abban, hogy a fiatalokban kialakuljon a testmozgás egész életen át tartó szeretete. Fontos, hogy olyan támogató rendszer kerüljön bevezetésre, amely a diákokkal a sportot és testmozgást élményközpontú módon ismerteti meg, és a sportban való részvétel előnyeit tudatosítja bennük.

 • Az iskolák és a helyi sportegyesületek együttműködésének ösztönzése
 • Példakép program indítása ismert sportolókkal
 • Egyéni értékelési rendszer bevezetése az iskolákban
Élményközpontú testnevelés

Az élményközpontú testnevelés bevezetésével ösztönözzük a diákok sportszeretetét és az egész életen át tartó testmozgásra való hajlandóságát. Az élményközpontú testnevelés a diákok adottságait figyelembe véve képes előmozdítani a mindennapos testmozgásban való részvételt, ami közvetlen egészségügyi előnyökkel jár, és egyben szocializációs élményt nyújt a fiatalok számára. Az élményközpontú testnevelés megvalósításában kulcsszerepet játszanak a sportszervezetek, amelyek számára a közoktatási intézményekkel való együttműködés a sportolói bázis növekedését is jelentheti. Az alapfokú testnevelés oktatás alapvető célja kell legyen, hogy a fiatalok minél több mozgásformát tudjanak kipróbálni és az adottságaiknak megfelelő sportágat válasszanak. Ehhez szükséges a jelenlegi sportkínálat felülvizsgálata és kibővítése. Az iskoláknak lehetőséget adunk, hogy akár az újfajta sportokat és mozgásformákat is (pl. ultimate frizbi, jóga, tánc) integrálják helyi tantervi szinten a sportoktatásba.

Az iskolák és a helyi sportegyesületek együttműködésének ösztönzése

A program keretein belül ösztönözzük az iskolák és helyi sportegyesületek közötti együttműködést annak érdekében, hogy a fiatalok minél több mozgásformát tudjanak kipróbálni és az adottságaiknak megfelelő sportágat válasszanak. Az együttműködésben részt vevő oktatási intézmények diákjai számára havi rendszerességgel bemutató órát tartanak az együttműködő sportegyesületek. A bemutató órákon keresztül a diákok olyan sportokkal és változatos mozgásformákkal ismerkedhetnek meg, amelyek nem feltétlenül képzik az iskolai testnevelés tanagyag részét. Ennek megvalósításához szükséges, hogy a testnevelők az újonnan bemutatott sportágak későbbi alapvető tanításához képzést kapjanak, melynek megvalósításában a sportegyesületeknek, illetve sportszövetségeknek, finanszírozásában pedig az államnak kell részt vennie.

Példakép program

Bevezetjük az iskolákban a sport példaképek programot, amelynek célja az állami támogatásban részesült és kiemelkedő eredményeket elért sportolók és parasportolók bekapcsolása az iskolai sportpromóciós tevékenységbe. A példaképek történetének testközelből való megismerésével a fiatalok körében népszerűsítjük a versenysportban való részvételt.

Hazahozott és helyi tudás
Élmények a megelőzés szolgálatában

Izlandon a sokak által élvezhető sportolási lehetőségek látványos növekedése is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 20 évben drasztikusan csökkenjen a fiatalok körében a dohányzás, illetve a drog- és alkoholfogyasztás. Az átfogó „Fiatalok Izlandon” program keretében a szerek elérhetőségének csökkentése mellett hangsúlyt fektettek arra, hogy valódi élményt jelentő programokkal kössék le a tizenévesek tömegeit. Ennek keretében közel 15 év alatt megduplázódott a szervezett formában sportolók aránya. Az izlandi programhoz hasonlóan az amerikai Éjféli Kosárlabda Liga éjjeli bajnokságai valós alternatívát jelentettek a helyi fiataloknak a drogokkal és a bűnözéssel szemben. Sőt, az élményközpontú testnevelés programjai itthon is működnek: például a hazai „Éjszakai Pinpong” programok szintén a közös sportolás élményére építve szólítják meg a fiatalokat sikeresen az ország több pontján.

Egyéni értékelési rendszer bevezetése

Ezeken felül egyéni értékelési rendszert vezetünk be az iskolai testnevelésben. A rendszer lényege, hogy az egyéni teljesítményminimum meghatározása után a tanulók önmaguk teljesítményéhez mérten kerülnek értékelésre, ezáltal is elősegítve a testmozgáshoz kötődő sikerélményt.

Visszaállítjuk a sport függetlenségét

Magyarországon a sport jelenleg kiszolgáltatott helyzetben van. A kormány a sportszervezetek függetlenségét semmibe véve avatkozik bele a magyar sportirányításba. Az elmúlt évek során számos alkalommal kerültek a sportszakmán kívülről érkező politikusok sportszövetségek élére, miközben az adott sportágban elismert szakemberek szorultak ki a sportvezetésből. A sport és a politika összefonódása a sportszervezetek tulajdonosi és patrónusi köreiben is tettenérhető, amelynek következtében egyes klubok aránytalan mértékben jutnak pénzügyi támogatáshoz. A politikai érdekekhez köthető, aránytalan és eltorzult finanszírozás és a szakértelmet nélkülöző kézi irányítás rendkívül káros hatással van az egyes sportágak eredményességére, illetve a finanszírozás hatékonyságára. Jelenleg a magyar sportfinanszírozási rendszer és az érvényben lévő, számtalan alkalommal módosított sporttörvény sem ösztönzi a sportszervezeteket a jó kormányzásra.

 • Sportrendszer jogszabályi kereteinek megváltoztatása
 • Átlátható, szakmai rendszer, független sportszervezetekkel
 • A politikai tisztségviselők eltávolítása a sportszövetségek vezetéséből
 • A sportbeli jó kormányzás elveinek lefektetése
Függetlenítjük a sportot a politikai befolyástól

A lehető legteljesebb körű függetlenséget biztosítjuk a sportnak a fejlődés és az értékmegőrzés érdekében. Megváltoztatjuk a sportrendszer jogszabályi kereteit, szakmai alapokra helyezve a sportirányítást. Átláthatóvá tesszük a sporttámogatási rendszert. A sportinfrastruktúra-fejlesztésekről politikai kapcsolatok helyett szakmai alapokon születnek majd döntések. Célunk, hogy a sportszervezetek a lehető legnagyobb mértékű függetlenséget élvezzék a politikai hatalomtól. A vonatkozó jogszabályok megfelelő módosításával és összeférhetetlenségi szabályok bevezetésével eltávolítjuk a politikai tisztségviselőket és a politikai kinevezetteket a sportszövetségek és sport-köztestületek vezetéséből. Az irányítást nyílt pályázati felhívás útján a sportszakemberek kezébe adjuk. A sportszövetségek élén koncentrálódó hatalom korlátozása érdekében két ciklusban maximáljuk egy sportszövetség vagy sport-köztestület vezetését.

A sportbeli jó kormányzás megteremtése

Célunk, hogy a sport területén is érvényesüljenek a jó kormányzás olyan alapvető elvei, mint az átláthatóság, elszámoltathatóság, a demokratikus döntéshozatal, valamint a fékek és ellensúlyok rendszere. Szükség van a sportrendszert alapjaiban meghatározó jó kormányzási elvek lefektetésére és ezek megvalósulásának nyomon követésére. Sportcélú állami támogatásból csak az a szervezet részesülhessen, amely elfogadja és érvényesíti a sportbeli jó kormányzás elveit. Ezért megalkotjuk a sportbeli jó kormányzás kódexét és ezzel új alapokra helyezzük a sportirányítást. A kódex nemzetközi sportirányítással összhangban lévő alapelvei: autonómia, demokratikus döntéshozatal, átláthatóság, elszámoltathatóság, nyilvánosság és szolidaritás (társadalmi felelősségvállalás). A jó kormányzási kódex kialakítása csak a célcsoport, vagyis a sportszervezetek bevonásával valósulhat meg.

A sportfejlesztési programok elbírálásának szempontjait, a pályázatokat és a döntéseket nyilvánossá tesszük. Elérhetővé tesszük továbbá az állami forráskezelő szervezetek jelentéseit és a sportcélú támogatások felhasználásának részletezését is.

Esélyt teremtünk a sporton keresztül

A sport nemcsak egy kitörési lehetőség hátrányos helyzetű fiataloknak, hanem olyan szocializációs közeg, amely elősegíti a társadalmi együttéléshez szükséges értékek és normák elsajátítását. Magyarországon a hátrányos helyzetű csoportok sporthoz való hozzáférése korlátozott. Ennek oka a társadalmi-gazdasági és regionális egyenlőtlenségek mellett a megfelelő támogató mechanizmusok hiánya, illetve az utánpótlás-nevelés eredményközpontúsága. A jelenlegi sportpolitika nem támogatja azokat a sportalapú kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok sporton keresztüli társadalmi bevonását célozzák meg.

 • Befogadó sportszervezetek koncepciójával támogatjuk a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű fiatalok sportba bevonását és részvételét.
 • Sportösztöndíj program a tehetséges, rászoruló fiatalok számára
 • Az ifjúságsegítő és szociális munka módszertanát integráljuk a sportszakember-képzésbe.
A sport társadalmi szerepének erősítése

Ösztönözzük a civil szerepvállalást a sporton keresztüli társadalmi bevonás területén. A sport és a sportban érdekelt civil szervezetek számára olyan támogató rendszereket alakítunk ki, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szervezett sporttevékenységben való részvételét.

Befogadó sportszerevzetek létrehozása

Olyan szisztematikus értékelési rendszereket hozunk létre a sport területén, amelyekben a szociális szempontok is hangsúlyt kapnak. Kialakítjuk a „befogadó sportszövetség” és a „befogadó sportegyesület” koncepcióját. A befogadó sportszervezetek kezdeményezéseikkel kiemelten támogatják a fogyatékkal élők sporttevékenységekben való részvételét és/vagy a hátrányos helyzetű fiatalok sporttevékenységekbe való bevonását. A befogadó sportszervezetek tevékenységét nyílt pályázatokkal, átlátható módon támogatjuk a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

Szociális sportösztöndíj, hogy ne vesszenek el a tehetségek

Nehéz körülmények között felnőtt, tehetséges fiatalok részére állami sportösztöndíj programot indítunk. A sportösztöndíj feltételrendszerét a sportszövetségek bevonásával alakítjuk ki, a rendszert velük együtt működtetjük. A támogatásban részesülő fiatalok számára olyan mentorrendszert biztosítunk, amely segítséget nyújt a sportkarrier felépítésében és a sporton kívüli érvényesülésben egyaránt.

Fogyatékossággal élők sporttevékenységben való részvételének magasabb támogatás

A fogyatékkal élők sporttevékenységekben való részvételének támogatására szánt központi költségvetési keret növelésével előmozdítjuk az integrált sportolási kezdeményezések ügyét. Az integrált sportolási lehetőségek szélesítése nemcsak a fogyatékkal élők fizikai aktivitási rátájára van pozitív hatással, hanem a társadalmi kohéziót is erősíti.

Helyi példa
Sportintegráció országszerte

Jelenleg is számos hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációját segítő program működik országszerte, ám a mindennapokban kevés figyelmet és támogatást kapnak ezek a kezdeményezések. A csepeli Halker-KiralyTeam Kick-box Akadémia sportintegrációs programjában az akadémia tehetséges fiatal sportolói szólítják meg a sokszor az utcán csavargó hátrányos helyzetű fiatalokat. Az Oltalom Sportegyesület mélyszegénységben élő felnőtteknek és gyerekeknek szervez rendszeres edzéseket és bajnokságokat, emellett az egyesület dolgozói segítenek a rászorulóknak az álláskeresés, illetve a nyelvtanulás területén is. A Bagázs Közhasznú Egyesület pedig a bagi cigánytelepen működteti a BAGázs F.C.-t, mely szintén labdarúgó edzéseket és mérkőzéseket szervez felnőttek és gyerekek számára. A csapatban a legkisebb korosztályok edzéseit pedig már olyan telepi fiatalok szervezik és tartják, akik példaképek az egész közösség számára.

Sportszakember-képzés és kompetenciafejlesztés

A hátrányos helyzetűek fizikai aktivitásának előmozdításához szükséges a kínálati oldal, azaz a szakemberek kompetenciáinak fejlesztése is. A szélesebb társadalommal együtt a szakmában is tudatosítjuk a sport társadalmi szerepét. Az ifjúságsegítő és szociális munka módszertanát integráljuk a sportszakember-képzésbe, különös tekintettel az edzői és testnevelő tanári pályákra. A sportszakember-képzést kibővítjük továbbá a fogyatékkal élők sporttevékenységének vezetéséhez szükséges ismeretekkel. Ezzel párhuzamosan pedig elismertetjük a sporton keresztüli nevelés módszertanát az ifjúsági és szociális munkában. A sporton keresztül a hátrányos helyzetű fiatalok olyan kompetenciákat és készségeket sajátíthatnak el, amelyek elősegítik a munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett társadalmi integrációjukat.

Racionális sportfinanszírozási rendszert építünk

Magyarország sportbüdzséje 2017-ben 223,6 milliárd forintra rúgott, amely kiválóan mutatja: a jelenlegi kormányzat nem csupán a szavak szintjén kezeli nemzetstratégiai ágazatként a sportéletet. A sport finanszírozási keretösszege összességében alig kevesebb, mint amennyit az állam az idei évben középfokú oktatásra költ, de meghaladja például a házi- és gyermekorvosi, illetve a rendelői ellátás fenntartására elkülönített költségvetési források összegét, ami legalábbis felveti annak kérdését, vajon racionális, alátámasztható érvek mentén és megfelelő prioritásokkal zajlik-e a hazai sportszektor finanszírozása.

 • Forráskivonás nélkül megszüntetjük a TAO-támogatások rendszerét.
 • Igazságos elosztás a lakossági sport és a versenysport között
 • Megoldás találunk a létesítmény-üzemeltetés kihívásaira
 • Az iskolai sport és az utánpótlás finanszírozása közötti szembenállás feloldása
A jelenlegi TAO-rendszert megszüntetjük

A büdzsé legjelentősebb homogén szeletét az ún. társasági adókedvezmény (TAO) adja: ebből az idei évben várhatóan nagyjából 80-90 milliárd folyik be közvetlenül a magyar sportba. A TAO- rendszerrel kapcsolatban a Momentum meglátása szerint 3 alapvető probléma azonosítható:

 • hiányzik a transzparencia, hiszen a vállalkozások nem kötelesek bevallani, kiket és milyen összegekkel támogattak,
 • az elosztási rendszer diszkriminatív, hiszen 2011 óta a felhasznált TAO-támogatások több mint fele a labdarúgásba áramlott, ami a piaci folyamatok és a sportág eredményessége alapján nehezen indokolható,
 • a TAO-rendszer elsorvasztja a hagyományos szponzorációt, hiszen a támogatott csapatsportágakban gyakorlatilag megszűnt a hagyományos szponzoráció.

Ezért a Momentum megszünteti a TAO-rendszer működését a sportban. Rövid távon viszont semmiképpen sem vonunk ki forrásokat a rendszerből, hiszen a hazai sportélet az elmúlt hét év változásainak köszönhetően valójában kizárólag állami forrásoktól függ, a sokkterápia-jellegű forráskivonás pedig csak ártana a sportéletnek. Ezért a közeljövőben arányaiban azonos mértékű központi finanszírozást garantálunk azoknak a szervezeteknek, akik az elmúlt években a TAO- forrásokra támaszkodtak. A Momentum a hosszú távon tervezett átalakítások során mindvégig egyeztetni szeretne az érintettekkel annak érdekében, hogy egy mindenki számára elfogadható kompromisszum jöjjön létre a kérdésben.

A támogatások fele tömegsportra, fele élsportra

A TAO-rendszer reformja mellett a Momentum vállalja, hogy az állami források központi elosztásakor törekszik az 50-50%-os elosztási arányra a lakossági sport és a versenysport között.

Megoldjuk a létesítmény-üzemeltetés kihívásait

Semmi sem lenne károsabb annál, mint ha hagynánk leromlani a komoly befektetések árán létrehozott infrastruktúrát, ugyanakkor nagyon fontos, hogy amennyire lehet, piaci alapokra helyezzük az üzemeltetést. További létesítményfejlesztés esetén alapvető követelménnyé tesszük a racionalitást és a tervezhetőséget: komplett üzleti terv benyújtását kérjük azoktól a pályázóktól, akik infrastrukturális fejlesztéshez állami forrást kívánnak felhasználni, illetve megakadályozzuk, hogy szomszédos településeken egymással rivalizáló, így pedig hosszú távon nem fenntartható létesítmények épüljenek. Az újonnan létrejövő sportlétesítményeknek többfunkciósoknak kell lenniük, és működtetésük során teljesülnie kell annak az alapelvnek, hogy széles körben, azaz nemcsak a versenysport, hanem a helyi szabadidős sportklubok vagy bármely sportolni vágyó személy számára hozzáférhetőnek kell lenniük.

Feloldjuk az iskolai és az egyesületi sport szembenállását

A Momentum álláspontja szerint az államnak az iskolai sport finanszírozásában van feladata, illetve abban, hogy különféle - adott esetben anyagi jellegű - ösztönzőkkel elősegítse a lakosság sportját és az utánpótlás-nevelés együttműködését.

Csatlakozz, támogass, kapcsolat, kövess minket

Csatlakozz

Csatlakozz a Momentumhoz, tegyünk közösen az országért!

Csatlakozok
Az oldal sütiket használ. Bővebb információt az adatvédelmi tájékoztatóban találsz. +